17. maijā – ekskursija Bērzgales PII

Ekskursijā devās tie bērni, kuri šogad aizgāja uz skolu. Jau iepriekš bijām vienojušies, ka bērni dosies ekskursijā uz Ugunsdzēsēju Depo. Ugunsdzēsēju depo  bērnus laipni sagaidīja ugunsdzēsēji, bērniem bija iespēja apskatīt ugunsdzēšamos rīkus, ierāpties ugunsdzēsēju mašīnā uzvilt ugunsdzēsēja masku, ķiveri, pamēģināt “nodzēst” ugunsgrēku. Paklausīties stāstījumu par ugunsdzēsēju ikdienu un viņu grūto un atbildīgo darbu.

Šai dienā bērni vēl devās pie Latgales Māras pieminekļa nolikt ziedus.

Pēc tam ceļš veda uz Audriņu mini zoodārzu. Kur bērni varēja apskatīt dažādus dzīvniekus, tos pabarot, apmīļot. Uzzināt,  ko katrs dzīvnieks ēd, kas viņiem vislabāk garšo. Šeit arī paši bērni mielojās ar līdzi paņemtajām  sviestmaizēm, saldējumu. Redzētais  un dzirdētais radīja bērnos pozitīvas  emocijas un prieku.. Paldies šoferītim Ivaram, kas bija kopā ar bērniem visas dienas garumā. Tieši pēc viņa iniciatīvas brauciens uz Rēzekni notika ne jau pa ierasto  ceļu , bet gan braucām caur Lendžiem. Pa ceļam vērojām  skaisto Latgales dabu. Paldies pagasta pārvaldei, ka rada iespēju izmantot  skolēnu autobusu bērnu  ekskursijai

Vadītāja O.Jurčenko

Foto A.Potaše

Vairāk bildes galerijā