Aktivitātes

Lieldienas Bērzgalē

SAM_8111      Lieldienas – lielākie svētki kristīgajā pasaulē, kad tiek godināta Kristus augšāmcelšanās. Tāpat šī diena tiek atzīmēta arī tautas tradīciju garā – ar šūpošanos, olu ripināšanu un dziedāšanu.

Bērzgalieši Lieldienās pulcējās uz koncertu kultūras namā, lai noskatītos pašdarbības kolektīvu sarūpēto koncertu. Svētki nevar būt bez ciemiņiem – Bērzgalē viesojās Mežvidu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Bitīt´ matos”. Klātesošie varēja ne tikai baudīt koncertu, bet arī mēģināt nopelnīt kādu zelta oliņu, pareizi atminot mīklas vai zinot tautas ticējumus un paražas. Lasīt tālāk “Lieldienas Bērzgalē”


Bērzgalē uzsākta kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana

kn proj 1 kn proj 2 kn proj 4 Aprīlī tiek uzsākta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana” īstenošana. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 47049.67. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums  EUR 42 344.67, pašu līdzfinansējums – EUR 4705.00. Projekta rezultātā koncertzālei tiks nomainīti griesti, saremontētas un nokrāsotas sienas, atjaunoti apkures radiatori, kā arī uzstādīti sofītu stangu pacelšanas/nolaišanas mehānismi.

Iepirkuma rezultātā tiesības veikt projektā paredzētos darbus ieguva SIA “Inteco Wood”.

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

 


Bērzgales PII – 40

bērzgales pii     Piektdien- 31.martā- mūsu iestādes 40. dzimšanas diena.

Šajos četrdesmit gados, spītējot reformām,  pakļautības maiņām, esam  saglabājuši galveno – te skan bērnu smiekli, te ir bērnības zeme, te no maziem ķipariem izaug pirmklasnieki…

Iestādes pirmsākumi meklējami padomju saimniecībā “Bērzgale”.  Bērnudārzs  tika celts un nodots ekspluatācijā 1976.gada novembrī. 1977. gada 30. martā  tas savas durvis vēra pirmajiem –  47 iestādes audzēkņiem.  No 1992. gada 1.janvāra – tas pāriet Bērzgales pagasta pakļautībā un ir Bērzgales pagasta bērnudārzs, bet no 2009. gada septembra- Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde. Šodien iestādi par savām otrām mājām sauc 42 iestādes audzēkņi un 15 darbinieki. Lasīt tālāk “Bērzgales PII – 40”


Aizvadīts novusa turnīrs “Bērzgale 2017”

     SAM_76131.aprīļa rītā Bērzgales kultūras namā valdīja neparasta rosība. Neierastāk, kā ikdienā, šeit pārsvarā skanēja vīru balsis. Uz IV novusa turnīru “Bērzgale 2017”  pulcējās šīs spēles cienītāji. Atsaucība bija liela. Kopumā turnīrā piedalījās 32 dalībnieki, tostarp 7 daiļā dzimuma pārstāves ne tikai no Bērzgales, bet arī no Rēzeknes, Rogovkas, Viļāniem, Mežvidiem, Rīgas. Lasīt tālāk “Aizvadīts novusa turnīrs “Bērzgale 2017””


Jezupa dīnas ļustes Bieržgaļī

SAM_7363     Marts, pavasaris… Dienas ir kļuvušas garākas, naktis īsākas, gājputni atlidojuši svilpo un vītero uz nebēdu un priecīgāks kļūst prāts, jo caur kluso gavēņa laiku dodamies pretī Lieldienām.

     Sv. Jāzepa diena ir katoļu svētki, kad dievnamos notiek dievkalpojums jeb Svētā mise, godinot Svēto Jāzepu.  Senajā latviešu gadskārtā šie svētki no kristīgās tradīcijas aizņēmušies Svētās Ģimenes vienotību, paļāvību, ticību un no mūsu senčiem – pavasara gaidīšanas jautro noskaņu. Jāzepa dienā Dievs uzklausa visas labās vēlēšanās un lūgšanas. Gavēņa laikā Jāzepa diena ir diena, kad drīkst priecāties un svinēt uz nebēdu. Lasīt tālāk “Jezupa dīnas ļustes Bieržgaļī”