Aktivitātes

Iedzīvotāju sapulce

27.martā

plkst. 15.30

Bērzgales KN

notiks Bērzgales pagasta

iedzīvotāju sapulce