Aktivitātes

Noslēdzies Bērzgales kultūras nama koncertzāles atjaunošanas projekts

    Noslēgusies ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana” īstenošana. Projekts tika uzsākts aprīlī.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 47049.67. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums  EUR 42 344.67, pašu līdzfinansējums – EUR 4705.00. Lasīt tālāk “Noslēdzies Bērzgales kultūras nama koncertzāles atjaunošanas projekts”


Bērzgalē svinēja svētkus tautasdziesmai

Saulainajā 21.oktobra sestdienā Bērzgales kultūras namā pulcējās tie, kam tuva un  mīļa ir tautasdziesma – gan skatītāji un klausītāji, gan tautasdziesmu dziedātāji. Bērzgales folkloras kopa uzņēma ciemiņus – folkloras kopas teju vai no visa Rēzeknes novada – Rikavas un Rogovkas etnogrāfiskie ansambļus, folkloras kopas: “Zeiļa“ no Ozolaines pagasta, “Rateņš” no Čornajas pagasta Ratniekiem, “Mākoņkalns”, “Bolta vīšņa” no Dricāniem, “Kolnasāta” no Sakstagala, kā arī kaimiņus no Mežvidu un Zvirgzdenes pagastiem. Lasīt tālāk “Bērzgalē svinēja svētkus tautasdziesmai”