Aktivitātes

Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldes iestādēm

Iepirkuma nosaukums: “Malkas piegāde Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvaldei”
Identifikācijas Nr.: BPP 2018/1

Pasūtītāja nosaukums: Bērzgales pagasta pārvalde
Iepirkumu dokumentu iesniegšanas vieta un datums: Rēzeknes novads, Bērzgales pagasts, Rītupes ielā 34, darba dienās no plkst. 8.00 līdz 16.30 (pusdienu pārtraukums no 12.00 līdz 12.30). Dokumenti jāiesniedz līdz 25.09.2018 plkst. 12.00
Kontaktpersonas: Bērzgales pagasta pārvaldes iepirkumu komisijas priekšsēdētājs – Arvīds Dunskis, mob. tel. 28378899

Nolikums malkai 2018


Dzejas diena Bērzgalē

Septembris – dzejas mēnesis. Rainis dzimis 11. septembrī. Rakstnieks, dzejnieks, sabiedriskais darbinieks Antons Rupainis dzimis  13. septembrī, tāpēc arī šogad tradicionāli, rakstnieka 112. dzimšanas dienā skolēni gāja uz Bērzgales kapsētu pie rakstnieka, nolika ziediņus pieminekļa pakājē, bet 19. septembrī notika muzeja rīkotais pasākums, sadarbībā ar skolu un pagasta bibliotēku, veltīts dzejas dienām. Lasīt tālāk “Dzejas diena Bērzgalē”


Svētki Bērzgales muižā

16.septembra pēcpusdienā bērzgalieši un viesi pulcējās Bērzgales muižas pagalmā, lai svinētu Bērzgales muižas 140 gadadienu.

Eiropas kultūras mantojuma dienu ietvaros sadarbībā ar Lūznavas muižas kolektīvu tika sarūpēta dāvana muižai – koncerts ar pašmāju un vieskolektīvu piedalīšanos.

Gatavojoties svētkiem, bērzgalieši čakli pastrādāja, lai muiža ciemiņus varētu sagaidīt sakopta. Lasīt tālāk “Svētki Bērzgales muižā”


Bērzgalē ierīkota uzbrauktuve, iekļūšanai feldšerpunkta telpās

Augusta beigās tika pabeigta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām” īstenošana. Projekta ietvaros tika ierīkota uzbrauktuve (metāla panduss) Bērzgales FVP telpām, lai telpās var iekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos), māmiņas ar bērnu ratiņiem, kā arī ar bruģi noklāta uzbrauktuvei piegulošā teritorija. Lasīt tālāk “Bērzgalē ierīkota uzbrauktuve, iekļūšanai feldšerpunkta telpās”