Aktivitātes

Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” izsoli Bērzgales pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Bērzgales pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020.gada 30.novembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni”, kadastra Nr.7844 001 0129, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0129, 2,41 ha platībā un atrodas “Petuni” Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Lasīt tālāk “Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” izsoli Bērzgales pagastā”


Pasākums Bērzgalē skolotāju dienas noskaņās

    Latvijā oktobra pirmajā svētdienā mēs svinam Skolotāju dienu, bet Starptautiskā mērogā Pasaules skolotāju diena tiek svinēta 5. oktobrī. Tā ir reize, kad atceramies savus skolotājus un sakām viņiem – paldies. Arī Bērzgales skola var lepoties ar saviem skolotājiem, kuri ir izaudzinājuši nevienu vien paaudzi. Tāpēc 9.oktobrī Bērzgales kultūras namā pulcējās tuvāki un tālāki ciemiņi, lai atcerētos vienu no spilgtākajiem Bērzgales skolotājiem Meikulu Deksni. Lasīt tālāk “Pasākums Bērzgalē skolotāju dienas noskaņās”


Ekskursija uz Jaundomes muižu

     Atvasaras saules sasildīti, 25.septembrī, Bērzgales pamatskolas 6.-7.kl.un Nautrēnu vidusskolas 3., 4., 5.kl.skolēni devās projekta “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansētā ekskursijā uz Jaundomes muižas vides izglītības centru, kas atrodas Dagdas novadā, Rāznas nacionālā parka teritorijā. Lasīt tālāk “Ekskursija uz Jaundomes muižu”


Bērzgale pievienojas Baltu vienības uguņu sasauksmei

     22.septembris kopš 2000. gada Latvijā un Lietuvā ir oficiāli atzīmējams datums un kopīga svētku diena– Baltu vienības diena. Šai samērā nesenajai tradīcijai pamatā viduslaiku vēstures notikums – kauja pie Saules 1236. gada 22. septembrī. Tā bija viena no smagākajām kaujām Baltijas krusta karos. Šīs kaujas sekas joprojām skatāmas Baltijas reģiona politiskajā kartē – Latvijas un Lietuvas robežas nostiprināšanās tur, kur arī mūsdienās tā atrodas. Lasīt tālāk “Bērzgale pievienojas Baltu vienības uguņu sasauksmei”


Jaunajā mācību gadā jauna muzejpedagoģiskā programma

     16.septembrī A. Rupaiņa muzejā viesojās Mežvidu pamatskolas skolēni, lai piedalītos muzejpedagoģiskās programmas  “Kas ir babys pyura skreinī jeb kas ir vecāsmātes pūra lādē” norisē. Nodarbības sākumā skolēni tika iepazīstināti ar folkloras žanru daudzveidību un Bērzgales pagasta folkloras kopas vēsturi un tradīcijām, skolēniem bija lieliska iespēja noskatīties videomateriālu kā etnogrāfiskā deju kopa pagājuša gadsimta 70-jos gados dejoja “Bērzgales kadriļu”. Lasīt tālāk “Jaunajā mācību gadā jauna muzejpedagoģiskā programma”