Aktivitātes

Aicinājums piedalīties akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!”

   Šajā visiem tik sarežģītajā, trauksmes un pārdomu pilnajā laikā “BILŽU BIROJS” aicina saglabāt možu garu, nedaudz “izkrāsot” savu ikdienu, piedaloties akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!” un kļūstot par mūzikas un mākslas festivāla “BILDES 2020” neklātienes dalībnieku. Lasīt tālāk “Aicinājums piedalīties akcijā “ApGLEZNO un noBILDĒ arī Tu savu pastkastīti!””


Bērzgales baznīcai tiks atjaunota torņu fasāde

2019.gada jūlijā ar Lauku atbalsta dienesta lēmumu tika atbalstīts Bērzgales Svētās Annas Romas katoļu draudzes projekts baznīcas torņu fasādes krāsojuma atjaunošanai. Projekts “Bērzgales katoļu baznīcas fasādes atjaunošana” ir atbalstīts Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējas attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros. Lasīt tālāk “Bērzgales baznīcai tiks atjaunota torņu fasāde”


“Vienādas iespējas visiem”

   Rēzeknes novada pašvaldības iestāde “Nautrēnu pagastu apvienība” ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Vienādas iespējas visiem”. Lasīt tālāk ““Vienādas iespējas visiem””


Kultūra vieno gadsimtus

Bērzgales pagasta pārvalde ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros īsteno LEADER projektu “Kultūra vieno gadsimtus”. Par šajā projektā iegūto finansējumu tiks uzlabota kultūras nama materiāli tehniskā bāze: iegādāti stilizēti 19.gs- 20.gs mijas tērpi sieviešu vokālajam ansamblim “Azarpuče”, digitālās klavieres, portatīvais dators un projektors ar statīvu.

Lasīt tālāk “Kultūra vieno gadsimtus”