Aktivitātes

Tikšanās ar dzejnieci un mūziķi Ingūnu Lipsku

Piektdienas, 7. decembra vakarā, ieskandinot Adventu, bērzgalieši kultūras nama bērnu un jauniešu centrā tikās ar dzejnieci un mūziķi no Rupaiņu dzimtas Ingūnu Lipsku.

Ingūna runāja savu dzeju un dziedāja pašas sacerētās dziesmas, pastāstīja, kā dzeja, dziesmas pie viņas atnāk. Pasākuma apmeklētājiem bija iespēja iegādāties Ingūnas dzejas krājumus “Gaismas rīts” un “Tu nevari mazāk būt”. Lasīt tālāk “Tikšanās ar dzejnieci un mūziķi Ingūnu Lipsku”


”LATVIJAI 100” Bērzgales PII

16.novembrī iestādē notika svinīgs pasākums  veltīts Latvijas simtgadei “Reiz sensenos laikos…

Pasākums sākās ar vadītājas uzrunu un apsveikumu valsts svētkos, tad visi dziedāja Valsts himnu.  Svētku vadītāja- skolotājas Vivina un mūzikas skolotāja Iveta aicināja ielūkoties Latvijas vēsturē un uzzināt,   kā radās Latvija. Kā mūsu valstij un cilvēkiem pa šiem gadiem ir klājies. Mijoties dziesmām, video demonstrējumiem, rotaļām dejām un tautas dziesmām,  bērni izdzīvoja latvju  tautas sūro likteni. Lasīt tālāk “”LATVIJAI 100” Bērzgales PII”


Latvijas Republikas simtgades svinības Bērzgalē

18.novembra pēcpusdienā Bērzgales kultūras namā uz Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienas svinībām “Mēs esam Latvija” pulcējās kupls skaits bērzgaliešu un Bērzgales ciemiņu.

Svinību pirmajā daļā pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis sveica svētkos un  pārvaldes pateicības rakstus par profesionāla un godprātīga darba devumu sava pagasta labā un piemiņas veltes -lietussargus ar Bērzgales simboliku (finansētājs SIA “SAHO”) pasniedza pagasta pārvaldes darbiniekiem. Pateicības saņēma arī pagasta uzņēmēji un iedzīvotāji par ilggadēju sadarbību un atbalstu pagasta pārvaldei. Lasīt tālāk “Latvijas Republikas simtgades svinības Bērzgalē”


Projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” Bēzrgales PII

Projekta “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” ietvaros , Iestādes audzēkņiem ir dota iespēja piedalīties 8  fizisko aktivitāšu nodarbību cikla nodarbībās . Nodarbības tiek organizētas bērniem vecumā no 3 līdz 6 gadiem, pa apakšgrupām 3 līdz 4 gadi un no 5 līdz 6 gadiem. Pirmā   nodarbība notika  20. novembrī. Nākošās notiks 27. novembrī un 4. un 11. decembrī. Nodarbību sākums plkst. 9.00. Lasīt tālāk “Projekts “Dzīvo veselīgi Rēzeknes novadā” Bēzrgales PII”