Aktivitātes

Bērzgalē ierīkota uzbrauktuve, iekļūšanai feldšerpunkta telpās

Augusta beigās tika pabeigta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām” īstenošana. Projekta ietvaros tika ierīkota uzbrauktuve (metāla panduss) Bērzgales FVP telpām, lai telpās var iekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos), māmiņas ar bērnu ratiņiem, kā arī ar bruģi noklāta uzbrauktuvei piegulošā teritorija. Lasīt tālāk “Bērzgalē ierīkota uzbrauktuve, iekļūšanai feldšerpunkta telpās”