Aktivitātes

Bērzgalē atceras aizgājušos kultūras darbiniekus

Rakstnieka un skolotāja Antona Rupaiņa atceres dienā, 20. aprīlī, kā ierasts, Bērzgales pamatskolas skolēni gāja uz kapiem pie rakstnieka pieminekļa, lai noliktu pirmos pavasara ziediņus.

Šogad aprit 42 gadi, kopš rakstnieks aizgājis mūžībā.

Savukārt kultūras nama jauniešu centra telpās notika atceres pasākums, kurā bērzgalieši atcerējās arī Bērzgales vidusskolas bijušos skolotājus, kuri jau aizsaules dārzos. Lasīt tālāk “Bērzgalē atceras aizgājušos kultūras darbiniekus”


LAD Austrumlatgales RLP konsultāciju grafiks pagastos par elektronisko platību maksājumu iesniegumu iesniegšanu 2018.gadāgrafiks

Šogad pieteikties platību maksājumiem, iesniedzot Vienoto iesniegumu, varēs no šī gada 11.aprīļa līdz 22.maijam. Lai sniegtu atbalstu lauksaimniekiem, Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde (LAD ALRLP),  attiecīgi pielikumā esošajam izbraukumu grafikam, pagastos sniegs klātienē konsultācijas un palīdzēs klientiem aizpildīt pieteikumus elektroniski (klientam līdzi jāņem Elektroniskās pieteikšanās sistēmas lietotājvārds un parole).

Plānotais konsultāciju sākums  plkst. 9.00.

Pagasts Vieta Datums Pieteikties pa telefonu:
Bērzgale Bibliotēka 10.05.2018. 62602063

 


Bērzgalē tiks ierīkota uzbrauktuve, iekļūšanai feldšerpunkta telpām

Aprīlī tiek uzsākta ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām” īstenošana. Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 3 897.23. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums  EUR 3507.50, pašu līdzfinansējums – EUR 389.72. Projekta rezultātā tiks ierīkota uzbrauktuve (metāla panduss) Bērzgales FVP telpām, lai telpās var iekļūt cilvēki ar īpašām vajadzībām (ratiņkrēslos, māmiņas ar bērnu ratiņiem, kā arī ar bruģi noklāta uzbrauktuvei piegulošā teritorija. Lasīt tālāk “Bērzgalē tiks ierīkota uzbrauktuve, iekļūšanai feldšerpunkta telpām”