Aktivitātes

Latvijai – 100 Bērzgales PII

“Latvija – tā mums katram ir viena, bet katram šķiet citāda. No sniega baltumā mirdzošām kāpām līdz vasaras vēja glāstiem tveicīga jūlija pēcpusdienā, no rudens lapu krāsainās uguņošanas līdz pavasara iezvanīšanai. Mēs nākam pie Tevis, Latvija, tik dažādi savās domās un izjūtās, mēs nākam, lai Tevi uzrunātu Tavā dzimšanas dienā.” Lasīt tālāk “Latvijai – 100 Bērzgales PII”


Latvijas simtgades sagaidīšana Bērzgales pamatskolā

Mūsu skolas skolēni jau laicīgi gatavojās Latvijas simtajai dzimšanas dienai.

Skolas zālienā tika izveidotas latvju spēka zīmes no šī rudens bagātās ābola ražas.  Izrotāja arī skolas telpas un klases.

Visi pulcējās uz skolas kopīgo pasākumu. Katrs bērns veltīja dzejoli Latvijai, kopīgi izspēlēja dažādas mūsu senču rotaļas. Lasīt tālāk “Latvijas simtgades sagaidīšana Bērzgales pamatskolā”


Futbola turnīrs

17.novembrī Bērzgales pamatskolas sporta zālē notika turnīrs telpu futbolā. Turnīrā piedalījās septiņas komandas.

Kopvērtējumā I vietu ieguva komanda RTA/SK Spāks, II – Dagdas komanda, aiz sevis III vietā atstājot komandu “Bieržgaļs”. Lasīt tālāk “Futbola turnīrs”


Mācību ekskursijas Bērzgales PII

Lai padziļinātu  bērnu zināšanas par dzimto vietu, paralēli plānotajiem ikdienas darbiem iestādē,  bērni regulāri iet mācību ekskursijās.   Vecākās grupas bērni jau ir apmeklējuši  Bērzgales muižas ēku, priecājušies par tās parku, izveidoto atpūtas vietu pie dīķa. Tāpat ir  bijuši A. Rupaiņa atdusas vietā Bērzgales kapsētā, kur tika nolikti ziedi, runāts par viņa devumu un nozīmi latviešu tautai. Lasīt tālāk “Mācību ekskursijas Bērzgales PII”


Rudens balle Bērzgales PII

2.novembrī vecāki varēja priecāties par bērnu sagatavoto “Rudens balli”

Jaunākās grupas bērni iejutās dažādu dzīvnieku lomās, kas palīdzēja Žagatai (skolotajai Jolantai) vārīt  svētku zupu Rudens ballei. Tad zālē ieradās Rudens vīrs( skolotāja Ināra), kas zālē aicināja dārzeņus( maskās tērptos bērnus)- sarkanās bietes, zirņus un pupas, kāpostus un burkānus, gurķīšus un ķirbīšus. Tika minētas mīklas, skandētas tautas dziesmas, dziedātas dziesmas, iets rotaļās, dejots. Paldies mūzikas skolotājai Ivetai par sarūpētajām maskām. Svētku izskaņā visi tika cienāti ar pavāres Margaritas cepto ābolmaizi. Lasīt tālāk “Rudens balle Bērzgales PII”


Bērzgales kultūras namā apskatāma izstāde “Latvieši Eslingenā 1947”

            No 6.novembra līdz 16. novembrim Bērzgales kultūras namā ir iespēja apskatīties izstādi “Latvieši Eslingenā 1947”.

Kā zināms 1944. gada vasarā, PSRS Sarkanajai armijai tuvojoties Latvijas austrumu robežām, sākās plaša Latvijas iedzīvotāju bēgļu kustība uz rietumiem. Cilvēki bēga no boļševiku terora un iespējamām represijām, bez tam bēgļu kustību noteica frontes un karadarbības tuvošanās. Daudzus Latvijas iedzīvotājus piespiedu kārtā evakuēja nacistu okupācijas varas iestādes. Lielākā daļa bēgļu devās uz Vāciju. Bēgļu skaitu Vācijā papildināja nacistu okupācijas laikā uz turieni nosūtītie strādnieki, cietumos un koncentrācijas nometnēs ieslodzītie, kā arī uz Vāciju pārvestie latviešu karavīri. Lasīt tālāk “Bērzgales kultūras namā apskatāma izstāde “Latvieši Eslingenā 1947””