Aktivitātes

Sludinājums

Par kustamās mantas atkārtotu pārdošanu mutiskā izsolē
ar lejupejošu soli
1. Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pagasta pārvalde atkārtoti pārdod MUTISKĀ IZSOLĒ ar lejupejošu soli kustamo mantu – automašīnu VOLVO S80, valsts reģistrācijas Nr.GB2986. Nosacītā cena ir EUR 918,00 (deviņi simti astoņpadsmit euro 00 centi), kas ir arī izsoles sākumcena. Izsoles solis – EUR 20,00 (divdesmit euro 00 centi). Nodrošinājuma nauda – 10 % no kustamā īpašuma nosacītās cenas, t.i., EUR 91,80 (deviņdesmit viens euro 80 centi), kas jāieskaita Bērzgales pagasta pārvaldes kontā.
2. Izsole notiks šī gada 7.decembrī plkst.14.00 pēc adreses: Rītupes ielā 34, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads.
3. Kustamās mantas raksturojums:
3.1. valsts reģistrācijas numurs – GB2986, 1.reģistrācijas gads – 1999.; sēdvietu skaits – 5; noskrējiens (kilometrāža pēc odometra) – 342 516 km; krāsa – gaiši pelēka; motora tips – benzīndzinējs;
3.2. atrašanās vieta – Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads.
4. Sīkāka informācija un iesniegumi par atsavināmo mantu iesniedzami Bērzgales pagasta pārvaldē, Rītupes ielā 34, Bērzgales pagastā, Rēzeknes novadā, no šī gada 19.novembra līdz 7.decembrim darba dienās no plkst.8.00-12.00; 12.30-16.30 pie lietvedes, tālr.:64644633. Kontaktpersona Arvīds Dunskis, tālr.28378899.
5. Ar atsavināšanas noteikumiem var iepazīties Bērzgales pagasta pārvaldē un elektroniski Rēzeknes novada pašvaldības mājas lapā www.rezeknesnovads.lv.

Izsoles nolikums VOLVO S 80


Sludinājums

Bērzgales pagasta pārvalde aicina darbā grāmatvedi-kasieri uz pilnu slodzi.

Galvenie darba pienākumi:

*Krājumu uzskaite,

*Algu un nodokļu aprēķināšana un uzskaite,

*Kasiera pienākumi,

*Komunālo pakalpojumu un īres maksas uzskaite.

Pieteikties līdz š.g. 19.novembrim plkst.12:00.

Darba intervija notiks š.g. 19.novembrī plkst.13:00. Pieteikties pie pagasta pārvaldes vadītāja personīgi vai pa telefonu: 28378899.


PAZIŅOJUMS: 12. novembrī pl. 18.00 iedzīvotāju sapulce BĒRZGALĒ

Sapulces darba kārtībā tiks iekļauti sekojoši jautājumi:

  •  Iedzīvotāju konsultatīvās padomes ziņojums par paveikto,
  • Jaunas Bērzgales pagasta konsultatīvās padomes vēlēšanas,
  • Dažādi jautājumi.

Uz sapulci Bērzgales kultūras namā tiek aicināti visi pagasta iedzīvotāji, novada vadības pārstāvji un deputāti. Iedzīvotāju sapulci organizē Bērzgales pagasta pārvalde.

Ja sapulces apmeklētājiem vajadzīgs transports, lūgums ziņot pa t:28378899, tiks nodrošināts transports (skat.2015. gada novembra “Bērzgales Ziņas”).

Bērzgales pagasta iedzīvotāju konsultatīvā padome


Bērzgalē tiks atjaunoti skatītāju soli un laipa pussaliņā

IMG_92392015.gada martā tika atbalstīti divi Bērzgales pagasta pārvaldes projekti, kas tika iesniegti Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fondam.
Projekta “Dzīvosim un strādāsim skaistā, sakoptā vidē” mērķis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra vizuālo tēlu, sakopjot un labiekārtojot sabiedriski pieejamās vietas Bērzgalē. Projekta rezultātā tiks atjaunoti brīvdabas estrādes skatītāju soliņi un laipa pussaliņā un uzstādītas šūpoles pagasta centrā, kā arī tiks izzāģēti bīstamie koki Bērzgales kapsētā.
Projekta kopējā summa ir 2951.70 EUR. Lasīt tālāk “Bērzgalē tiks atjaunoti skatītāju soli un laipa pussaliņā”