Aktivitātes

Bērzgalē tiks īstenots LEADER programmas projekts “Kas pagātni pētī – nākotni svētī”

Aprīlī tika saņemets lēmums par atbalstu ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projektam, kuram nosaukumā izmantoti Raiņa vārdi “Kas pāgātni pētī – nākotni svētī”. Lasīt tālāk “Bērzgalē tiks īstenots LEADER programmas projekts “Kas pagātni pētī – nākotni svētī””


Lieldienas Bērzgalē

Lieldienas – lielākie svētki kristīgajā pasaulē, kad tiek godināta Kristus augšāmcelšanās. Tāpat šī diena tiek atzīmēta arī tautas tradīciju garā – ar šūpošanos, olu ripināšanu un dziedāšanu.

Arī Bērzgalē bija iespēja redzēt, dzirdēt dejas un dziesmas, ko koncertā rādīja pašdarbības kolektīvi. Pašdarbniekiem tas ir sava veida atskaites koncerts, kad tie atrāda visu, ko aizvadītajā sezonā iemācījušies. Lasīt tālāk “Lieldienas Bērzgalē”


Līnijdeju grupai “Šiks – 10”

“Kamēr es dejoju, es nevērtēju, kamēr vien es dejoju – es nenīstu. Kamēr dejoju, es nenodalu sevi no dzīves, es varu būt prieka pilns un vienots. Tas ir tas, kā dēļ vērts dejot”, tā teicis Hans Bos.

Šo vārdu patiesumu apliecināja arī dejotājas, kas 17. marta pēcpusdienā  pulcējās Bērzgales kultūras namā uz līnijdeju grupas „Šiks” 10 darba gadu jubilejas pasākumu. Uz koncertu pavasarīgās noskaņās “Uzziedi sevī un pavasarī” sabrauca deju draugi –  līnijdeju grupas no Mežvidiem “Chilli cha cha”, Pušas “Pirmais solis”, Strūžaniem “Kokteilis”, Gaigalavas “Rafaello”, Pelēčiem “Bravo un “Viss kārtībā”. Savu dejotmāku rādīja arī Bērzgales jaunieši – deju grupa “Gingerry”. Ar dziesmām dejotājus sveica Bērzgales folkloras kopa. Lasīt tālāk “Līnijdeju grupai “Šiks – 10””


Jauno talantu šovs “Vara talants” – 2018

Bērzgales kultūras namā 9. martā atkal kopā pulcējās jaunie talanti, lai šovā „Vara Talants 2018” atklātu savus talantus. Dziesmu, deju un prasmju šovs „Vara Talants” ir viens no pazīstamākajiem un lielākajiem bērnu un jauniešu pasākumiem Rēzeknes novadā. Šogad Talantu šovs pulcināja 45 izpildītājus un kolektīvus, vairāk nekā 250 dalībniekus no dažādām Rēzeknes novada skolām, jauniešu centriem un Rēzeknes pilsētas. Dalībnieki gan individuāli, gan grupās, gan kolektīvos atklāja savus dziedāšanas, muzicēšanas, rokdarbu un dejošanas talantus. Lasīt tālāk “Jauno talantu šovs “Vara talants” – 2018”