Aktivitātes

Bērzgalē svinēja svētkus tautasdziesmai

Saulainajā 21.oktobra sestdienā Bērzgales kultūras namā pulcējās tie, kam tuva un  mīļa ir tautasdziesma – gan skatītāji un klausītāji, gan tautasdziesmu dziedātāji. Bērzgales folkloras kopa uzņēma ciemiņus – folkloras kopas teju vai no visa Rēzeknes novada – Rikavas un Rogovkas etnogrāfiskie ansambļus, folkloras kopas: “Zeiļa“ no Ozolaines pagasta, “Rateņš” no Čornajas pagasta Ratniekiem, “Mākoņkalns”, “Bolta vīšņa” no Dricāniem, “Kolnasāta” no Sakstagala, kā arī kaimiņus no Mežvidu un Zvirgzdenes pagastiem. Lasīt tālāk “Bērzgalē svinēja svētkus tautasdziesmai”