Annas diena Bērzgalē

SAM_0652     Diāna Karaša  grāmatā “Latviskās sadzīves tradīcijas un godi” raksta:  “Anna ir viena no Māras meitām un latviešu folklorā darbojas kopā ar Dievadēliem Jāni, Pēteri un Jēkabu:            

             

            Jānītim bērns piedzima,

            Pēterītis nokrustīja,

            Anniņ bija auklētāja,

            Jēkabs maizes devējiņš.

            Jauno laiku kalendārā Annas ir 26.jūlijā. Tā ir saimnieču diena. Annas dienā raudzīja pirmos kartupeļus un burkānus, kāva pirmo aunu, ēda jauno rudzu maizi. Annas diena bija arī tirgus diena.”

            Bērzgalē Annas diena kopš seniem laikiem bija lieli svētki, jo baznīca ir iesvētīta Sv.Annas godam. Lai gan laika gaitā mainās tradīcijas un tikumi, izzūd tirgus lielā nozīme zemnieka dzīvē, tomēr vēlme apmeklēt baznīcu, aizlūgt par sevi, tuviniekiem, godināt Dievu, palikusi. Annas dienā    Bērzgalē baznīca Annas dienā allaž ir bijusi kupli apmeklēta.

            Pēc dievkalpojuma tirgū Bērzgales centrā varēja iegādāties gan kādu sadzīvē nepieciešamu lietu vai jaunu “štāti” un pamielot acis pie skaistiem rokdarbniešu darinājumiem, gan vēderpriekiem iegādāties rudzu maizi vai saldo plātsmaizi un pašbrūvētu alu. Bērnus gaidīja piepūšamās atrakcijas. Bērnu un jauniešu centrā jaunatnes lietu speciālistes Ilzes vadībā gan lieli, gan mazi steidza izgatavot grāmatzīmes un nelielas glezniņas. Savu būšanu Annas dienā Bērzgalē katrs varēja fiksēt, nofotografējoties uz ezera fona vai atstājot zīmējumu uz asfalta.

 Bērzgales KN vadītāja Daila Ekimāne

Foto Daila Ekimāne

Bildes skatīt galerijā