Bērzgales pagasta Antona Rupaiņa muzejs

dsc_0032

   Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts
Telefons: +371 29497151
E-pasts:  skaidrite.apeinane@rezeknesnovads.lv
Mājas lapa:  
www.berzgale.lv
Darba laiks: I –V: 8.00 – 16.30; VI, VII: brīvdienās un ārpus muzeja darba laika muzeju iespējams apmeklēt, iepriekš piesakoties pa telefonu vai sazinoties e-pastā.
Ieejas maksa: skolēniem – 30 centi, pieaugušajiem – 50 centi (Bērzgales pagasta iedzīvotājiem, skolēniem, maznodrošinātajiem, Rēzeknes novada skolēniem – ieeja brīva.)


Īss apraksts: Muzejs izveidots 1988.gadā. Kopš 2016. gada 25. novembra muzejā atvērta jauna pastāvīgā ekspozīcija „Antona Rupaiņa istaba un pagasta vēsture”, kas veltīta Latgales rakstniekam Antonam Rupainim un viņa laikabiedriem, kā arī stāsta par Bērzgales pagasta vēsturi laika griežos, par kultūru, par personībām, ar ko lepojas Bērzgales pagasts.

Antona Rupaiņa muzejs atrodas Bērzgales pagasta centrā, kultūras nama ēkas pirmajā stāvā. Muzeja darbinieks piedāvā apskatīt pastāvīgo ekspozīciju muzejā “Antona Rupaiņa istaba un pagasta vēsture” un ekskursiju pa Bērzgales pagasta kultūrvēsturiskajām vietām.

2014. gadā muzejs akreditēts trešo reizi uz pieciem gadiem. Muzeja krājums tiek regulāri papildināts, tiek vākta mutvārdu vēsture, muzejiski priekšmeti, kas atspoguļo pagasta vēsturi un tā popularitāti.

Muzejs strādā ciešā sadarbībā ar pārējām kultūras un izglītības iestādēm pagastā, piedalās visās sabiedriskajās aktivitātēs, kas notiek pagastā. Katru gadu tiek atzīmēta Antona Rupaiņa dzimšanas diena (13.09.) un atceres diena (20.04.).

2006. gadā, balstoties uz Antona Rupaiņa muzeja krājuma un Rēzeknes arhīva materiāliem, tika uzrakstīta grāmata par pagasta vēsturi “Bērzgales novads”, kā arī noorganizēts pasākums, veltīts Bērzgales Svētās Annas Romas katoļu baznīcas 230 gadu jubilejai un rakstnieka Antona Rupaiņa simtgadei.

2007. gadā, balstoties uz muzeja krājuma materiāliem, izdots buklets par Bērzgales folkloras kopas vēsturi “Bērzgales folklorai 50” un noorganizēts plašs pasākums, piedaloties Rēzeknes novada un Latgales folkloras kopām. Par projektu finansējumu muzejam tika iegādātas jaunas vitrīnas izstāžu zālei un ierīkota apsardzes signalizācija. Muzejs strādā pie Nacionālā Muzeja Krājuma Kataloga veidošanas.

Viesojoties Antona Rupaiņa muzejā, iespējams iepazīties ne tikai ar muzejā esošo ekspozīciju, bet arī doties ekskursijā pa pagasta vēsturiskajām vietām: Kirkas kalnu, Sv. Annas Romas katoļu baznīcu, Veitko dzimtas kapiem, Antona Rupaiņa pieminekli Bērzgales kapsētā, Brāļu kapiem, kungu laikos mākslīgi veidoto salu Micānu ezerā, Veitko muižas ēku, pussaliņu Micānu ezera ielokā. Lendžu pagasta “Pūriskos” iespējams iepazīties ar A. Rupaiņa dzimtajām mājām, kuras uzkopj un uztur brīnišķīgā kārtībā Antona vecākā brāļa Jāzepa jaunākā meita Genovefa Rupaine.

2009. gada jūlijā pēc 65 gadu prombūtnes muzejā pirmo reizi viesojās Antona Rupaiņa vecākais dēls, Jānis Rupainis (1938. – 2016.) un viņa dzīvesbiedre Bettija. Jānis Rupainis dzīvoja ASV, Denverā. ASV dzīvoja arī A. Rupaiņa jaunākais dēls Alberts (1940.–1992.), kā arī Alberta meita Brenda. Dēls Brains miris 2009. gadā pēc smagas slimības.

Gadu gaitā muzejam izveidojusies laba sadarbība ar esošajiem un bijušajiem bērzgaliešiem, ar rakstnieka A. Rupaiņa dzimtu, viņa radiem Latvijā un ārzemēs, ar Kambalu, Dunduru, Opincānu, Selecku, un citām, pagastam un muzejam vēsturiski interesantām un muzeja darbību veicinošām dzimtām un atsevišķiem cilvēkiem, kuri raksta muzejam vēstules, stāsta savas atmiņas, kā to darīja, piemēram, Emīlija Dreimane no Nagļu pagasta. Viņas vēstules, kas ir atmiņu stāstījumi par nodzīvoto, nostrādāto laiku Bērzgalē 20. gs. 50. – 60. gados, sniedzas jau 100 lappušu apjomā. Tāpat savas atmiņas snieguši Albīna un Kazimirs Dunduri no Rīgas, u.c. ievērojami bijušie bērzgalieši.

2013. gada 26. februārī starp Latgales plānošanas reģionu un Lietuvas republikas Iekšlietu ministriju tika parakstīts granta līgums Nr.1S-133 par projekta „Museum Gateway”, LLB-2-208 ieviešanu. Projekta kopējais budžets sastādīja 1 428 494,77 EUR, no kuriem Latgales plānošanas reģiona budžets bija 302 332,00 EUR. Projekta partneri : Latgales plānošanas reģions, Latgales reģiona attīstības aģentūra, Polockas rajona izpildkomiteja un Utenas Novadpētniecības muzejs. Projekta mērķis bija muzeju personāla kompetences uzlabošana, kopēja muzeju tūrisma produkta izstrāde, pamata infrastruktūras un muzeju ekspozīciju uzlabošana, kā arī mārketinga aktivitāšu attīstība un ieviešana.

A. Rupaiņa muzejs ar katru dienu pilnveidojas, aug līdzi laikam. 2016. gada 25. novembrī muzejā atklāta jauna ekspozīcija “Antona Rupaiņa istaba un pagasta vēsture”. Ekspozīcijas izveidi atbalstīja Rēzeknes novada dome, Bērzgales pagasta pārvalde un Valsts kultūrkapitāla fonds, piešķirot līdzekļus telpas renovācijai un ekspozīcijas izveidei. Muzeja jaunās ekspozīcijas ierīkošana veikta VKKF finansētā projekta ietvaros (EUR 5270). Telpas atjaunošanas darbiem līdzekļus piešķīra Rēzeknes novada pašvaldība un Bērzgales pagasta pārvalde, darbus veica SIA “HELDIG” (Jānis Brokāns un Valdis Vigups). Ekspozīcija atbilst mūsdienu prasībām.

Muzejs pateicas visiem dāsnajiem cilvēkiem, kuri netur „sveci zem pūra”, bet savos iespaidos, pārdomās, senlietās, muzejiskos priekšmetos dalās ar A. Rupaiņa muzeju.

Muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne