Atpūtas pēcpusdiena “Tiem, kam pāri…”

 SAM_8546    Gadi nav šķērslis. Ar šādu moto 30.aprīlī Bērzgales kultūras namā iedzīvotāji pulcējās uz pasākumu “Tie, kam pāri…”.

Pasākumu kuplināt un ar priekšnesumiem klātesošos sveikt bija ieradušies Maltas senioru vokālais ansamblis “Varavīksne” (vadītāja Helēna Turlaja), Ilzeskalna folkloras kopa (vadītājs Jānis Laurs), Nautrēnu pagasta Dekteru amatierteātris (vadītāja Ērika Bozoviča).

Pēcpusdienas ieskaņā sanākušos sveica Bērzgales folkloras kopa un pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis.

Pasākuma turpinājumā ikviens varēja piedalīties atrakcijās un vinnēt balvas, kā arī izdziedāt gan mīļas un populāras, gan senaizmirstas dziesmas Annas Višķeres pavadījumā.

 Pensionāriem tika sagatavoti cienasta galdi, par ko parūpējās pagasta pārvalde un zemnieku saimniecības “Annas” īpašniece Veneranda Kuzmina.

 Bērzgales kultūras nama vadītāja D.Ekimāne

Foto D.Ekimāne

Bildes skatīt galerijā