Baltā galdauta svētki

 4.maijā Bērzgalē notika vairāki pasākumi. Rīta pusē pie skolas ļaudis pulcējās, lai iestādītu liepas Bērzgalei. Klātesošos uzrunāja un svētkos sveica pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis. Pēc tam muzeja vadītāja Olga Pekša visiem pastāstīja par liepas dziedinošajām īpašībām un praktisko pielietojumu. Pirms liepu stādīšanas jaunieši nolasīja tautasdziesmas par koku un deva padomus saistītus ar liepu ziedu izmantošanu veselības uzlabošanai.

Visas liepas tika iestādītas skolas teritorijā. Tur akcijas dalībniekiem vēlāk piepulcējās sportisti, kuri skolas sporta zālē piedalījās volejbola turnīrā par godu Latvijas neatkarības atjaunošanas 28.gadadienai.

Pēc labi padarīta darba liepu stādītāji pulcējās pie balti klāta galda, lai baudītu siltu tēju, plātsmaizes un pašu dalībnieku sarūpētos cienastus.

Bērzgalē baltā galdauta svētku akcijai atsaucas arī iedzīvotāji privātos pasākumos. Daudzdzīvokļu mājas Rītupes ielā Nr. 21 iedzīvotāji pēcpusdienā pulcējās pagalmā pie balti klāta galda, lai ne tikai atpūstos, bet  arī apspriestu mājas apsaimniekošanas jautājumus.

Savukārt Dārzu un Ozolkalna iedzīvotāji savā rajonā pie balti klāta galda sanāca jau trešo gadu.

Bērzgales kultūras nama vadītāja  Daila Ekimāne

Foto Ilze Čudare un privātie arhīvi

Bildes skatīt galerijā