”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija 2019” grāmatas ir jau bibliotēkā