Bērzgalē atceras aizgājušos kultūras darbiniekus

Rakstnieka un skolotāja Antona Rupaiņa atceres dienā, 20. aprīlī, kā ierasts, Bērzgales pamatskolas skolēni gāja uz kapiem pie rakstnieka pieminekļa, lai noliktu pirmos pavasara ziediņus.

Šogad aprit 42 gadi, kopš rakstnieks aizgājis mūžībā.

Savukārt kultūras nama jauniešu centra telpās notika atceres pasākums, kurā bērzgalieši atcerējās arī Bērzgales vidusskolas bijušos skolotājus, kuri jau aizsaules dārzos.

Godinājām bijušo skolotāju piemiņu, dalījāmies atmiņu stāstījumos par viņiem, lasījām dzeju, dziedājām aizgājēju mīļākās dziesmas.

Paldies folkloras kopas sievām, un visiem, kuri apmeklēja pasākumu, dalījās atmiņās.

Antona Rupaiņa muzeja vadītāja Olga Pekša

Foto: Daila Ekimāne

Vairāk bildes galerijā