Bērzgalē svinēja svētkus tautasdziesmai

Saulainajā 21.oktobra sestdienā Bērzgales kultūras namā pulcējās tie, kam tuva un  mīļa ir tautasdziesma – gan skatītāji un klausītāji, gan tautasdziesmu dziedātāji. Bērzgales folkloras kopa uzņēma ciemiņus – folkloras kopas teju vai no visa Rēzeknes novada – Rikavas un Rogovkas etnogrāfiskie ansambļus, folkloras kopas: “Zeiļa“ no Ozolaines pagasta, “Rateņš” no Čornajas pagasta Ratniekiem, “Mākoņkalns”, “Bolta vīšņa” no Dricāniem, “Kolnasāta” no Sakstagala, kā arī kaimiņus no Mežvidu un Zvirgzdenes pagastiem.

Bērzgalietes piedāvāja svinēt svētkus – jubileju, ne jau ansamblim, vai dziedātājām pašām, bet gan nosvinēt svētkus dziesmai, mūsu tautas dziesmai. Mainās laiki, mainās mode arī mūzikā, dziesmās. Bet nemainīga paliek tautasdziesma. Dziedāta folkloras kopās un etnogrāfiskajos ansambļos, apdarināta modernajā mūzikā un dažādos post un rok stilos, bet pamatā, no tautas nākusi, ir un paliek tautas dziesma.

Tāpēc šodien varam pateikt paldies tiem folkloristiem – Zinātņu Akadēmijas ekspedīcijas dalībniekiem, kuri tālajos piecdesmitajos gados apbraukāja visu Latviju, vākdami tautas folkloru, garamantas un likdami pamatus etnogrāfiskajiem ansambļiem.

Klātesošos sveica Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis un Rēzeknes novada kultūras nodaļas vadītāja Ināra Pleikšne.

Skanēja dziesmas – katrs kolektīvs izdziedāja savas mīļākās dziesmas. Starplaikos kultūras nama vadītāja sniedza ieskatu 50 -to gadu preses izdevumos, kuri rakstīja ne tikai par Bērzgales etnogrāfiskā ansambļa dibināšanu un darbību, bet arī par pašdarbību kopumā. Anna Adijāne atcerējās savas atmiņas par Latgales kultūras dekādi 1958.gadā Rīgā. Varējām noklausīties arī ierakstus no latviešu folkloras krātuves, kur dzirdami Bērzgales dziedātāji 1956.gadā.

Noslēgumā visi kopīgi nodziedāja “Ūda dzīsmi”, kurai, kā pastāstīja Anna Adijāne, pamatā ir dziļš saturs – Franča Trasuna un Franča Kempa domstarpības Latvijas apvienošanas jautājumos.

Kā jau svētku reizē, neizpalika arī apsveikumi, svētku torte, dejassolis, jautras dziesmas un sarunas.

Bērzgales kultūras nama vadītāja

Daila Ekimāne

Foto: Ilze Čudare

Vairāk bildes galerijā