Bērzgalē tiks īstenots Rēzeknes novada Vides aizsardzības fonda projekts

Martā tika saņemts apstiprinājums projektam, ko finansē Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonds.

Bērzgales pagasta pārvaldes projekta “Teritorijas un zaļo zonu vides stāvokļa uzlabošana Bērzgales pagasta teritorijā” mērķis ir veidot estētisku un pievilcīgu pagasta centra vizuālo tēlu, sakopjot sabiedriski pieejamo objektu teritorijas Bērzgalē.

Projekta ietvaros paredzēts sakopt degradēto teritoriju vecās katlumājas rajonā – aizaugušo dīķi. Dīķis tiks iztīrīts un teritorija iekārtota kā atpūtas zona.

Lai uzlabotu kopējo ainavu, šogad jāturpina kopt Bērzgales pagasta teritorija, izzāģējot vecos un bīstamos kokus. Projekta kopējā summa ir  EUR 3658.00.

 

Projektu vadītāja Daila Ekimāne