Bērzgales folkloras kopa viesojas Maltas veselības un sociālās aprūpes centrā

 

Decembra vidū – trešajā adventē Bērzgales folkloras kopas dziedātājas tika uzaicinātas dziedāt veselības un sociālās aprūpes centra “Malta” iemītniekiem.

Jāteic, ka pati daba bija parūpējusies par to, lai šī diena būtu gaiša un zemi noklāja balts sniedziņš, kaut arī nenoturīgs.

Šai uzstāšanās reizei ansamblis sagatavoja daudzveidīgu koncertprogrammu, kurā visas izraudzītās dziesmas caurvija viens motīvs – mīlestība. Mīlestība uz dziesmu, uz dzīvi, uz darbu, uz līdzcilvēkiem. Tika dziedātas gan tautasdziesmas, gan šlāgeri. Ar īpaši siltām emocijām tika uzņemta pazīstamu un senu dziesmu dziedāšana, kuru pavadīja klausītāju līdzi dungošana un aizkustinājuma asaras. Koncertprogrammu noslēdza Ziemassvētku ieskaņu dziesmas.

Pēc koncerta vēl kādu brīdi dziedātājas aprunājās ar centra iemītniekiem. Un tad jau devāmies mājup, klausītāju pateicības vārdu un centra darbinieces Ilonas pavadīti.

 

Bērzgales kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto Ivars Kuzmins