Bērzgales pagasts Rēzeknes novada dienā Ančupānu ielejā

SAM_0378       Rēzeknes novada dienā Ančupānu ielejā, ka ierasts, visi novada pagasti kopā veidoja pagastu sētu. Bērzgales pagastu šogad prezentēja skola un pirmsskolas izglītības iestāde. Skola prezentēja divus projektus, ko 2016.gadā finansēja Rēzeknes novada dome – atbalsts materiālās bāzes papildināšanai vizuālās un vizuāli plastiskās un lietišķās mākslas aktivitātēm un vides fonda atbalstīto projektu “Ieklausies, daba runā ar Tevi!”. Katrs varēja pamēģināt nopīt zāļu – puķu paklāju vai nofotografēties uz ezera fona. Daudzus bērnus piesaistīja pirmsskolas izglītības iestādes radošās darbnīcas. Šeit varēja gan darboties ar kinētiskajām smiltīm, gan veidot pērļu rotas, gan izgatavot interesantas rotaļlietas no vienkāršiem materiāliem un paņemt to līdzi par piemiņu.

Svētku koncerta laikā tika godinātas novada aktīvākās, izpalīdzīgākas ģimenes. Nominācijā “Dzimtas mantojums” pateicības balvu saņēma Krukovsku ģimene. Savukārt nominācijā “Izpalīdzīgākā ģimene” Daces un Vladislava Barkānu ģimene ieguva galveno balvu. Apsveicam!

Šogad nominācijā “Nākotnes pērle” īpaši tika godinātas ģimenes, kurās aizvadītā gada laikā piedzimuši bērni. Šai nominācijā pavisam tika izvirzītas 190 novada ģimenes. Tajā skaitā arī astoņas Bērzgales ģimenes.

Lai pagasts šajos svētkos izskatītos godam, tika ieguldīts liels sagatavošanās darbs. Paldies skolas kolektīvam un īpaši Silvijai, Irinai, Oļegam, Sandrai un meitenēm – Laurai, Agnesei, Annai, Viktorijai, Aurēlijai, pirmsskolas izglītības iestādei un vadītājai Olgai, audzinātājām Elitai un Ivetai, šoferim Ivaram, kā arī Jānim, Ilzei, Ilonai un Ritai un pārējiem pagasta pārvaldes darbiniekiem.

Lai pagasta sētā ciemiņus varētu uzņemt ar dziesmām, parūpējās folkloras kopa, bet par nobaudāmu cienastu – sieru, paldies Venerandai Kuzminai un Ingai Micānei.

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto Ilze Čudare

Bildes skatīt galerijā