Bērzgales PII – 40

bērzgales pii     Piektdien- 31.martā- mūsu iestādes 40. dzimšanas diena.

Šajos četrdesmit gados, spītējot reformām,  pakļautības maiņām, esam  saglabājuši galveno – te skan bērnu smiekli, te ir bērnības zeme, te no maziem ķipariem izaug pirmklasnieki…

Iestādes pirmsākumi meklējami padomju saimniecībā “Bērzgale”.  Bērnudārzs  tika celts un nodots ekspluatācijā 1976.gada novembrī. 1977. gada 30. martā  tas savas durvis vēra pirmajiem –  47 iestādes audzēkņiem.  No 1992. gada 1.janvāra – tas pāriet Bērzgales pagasta pakļautībā un ir Bērzgales pagasta bērnudārzs, bet no 2009. gada septembra- Rēzeknes novada pašvaldības Bērzgales pirmsskolas izglītības iestāde. Šodien iestādi par savām otrām mājām sauc 42 iestādes audzēkņi un 15 darbinieki.

Iestādes dzimšanas dienai gatavojāmies jau savlaicīgi, – dekorējām telpas,  veidojām  foto stendus, gatavojām ielūgumus, apsveikumus, piemiņas medaļas, apsveikuma koncertu, domājām par cienastu un svētku torti…

Klāt arī pati svētku diena! Saviļņojums, uztraukums. Bet mazajiem koncerta sniedzējiem tas netraucēja. Tā viens priekšnesums nomainīja  cits citu, te dziedāja un dejoja paši mazākie,  te jau – vidējās grupas bērni ar savu pasakas uzvedumu   un tepat arī – Tulpīšu deja un  jautrais “Čību, čābu hopsā, hopsā” vecākās grupas sniegumā, bet pa vidu- personāla izpildījumā-  jautras ainiņas no bērnu dzīves.

Svētkos apsveikumus, dāvanas un laba vēlējumus saņēmām no Rēzeknes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Guntara Skudras un metodiķes Birutas Rīvānes, no Bērzgales pagasta pārvaldes vadītāja Arvīda Dunska un pagasta iestādes darbiniecēm-  Dainas, Rutas, Olgas, Ilzes un Mārītes,  Bērzgales pamatskolas skolotājām- Irinas, Silvijas, Antonijas, Ingas un Sarmītes. Atmiņās ar visiem dalījās iestādes pirmā vadītāja Ģertrūde Bojāre,  bijušās vadītājas – Stanislava Igaune un Rūta Bula. Pārsteiguma balvu un sirsnīgus apsveikumus  saņēmām  no bērnu vecākiem  Jeļenas Cvetkovas un Anitas Rutules. Ziedus un saldumus  mums dāvāja Vija Kuzmina un Daina Rantiņa.  Paldies par tiem.

Svētku nobeigumā, skanot dziesmai “Dzimšanas dienā” zālē tika ienesta svētku torte un svētki turpinājās…

Šodien man sirsnīgu paldies gribas teikt visiem, kas ar savu darbu, savu neatlaidību,  savu izdomu ir ļāvis mūsu bērnudārzam kļūt tādam, kāds tas ir šodien. Domāju, ka daudzos no mums bērnudārzs ir atstājis neaizmirstamas pēdas, pārdzīvojumus, atmiņas. Kādam – tā ir pirmā darba vieta, kādam – pirmā mācību iestāde, vēl kādam – vieta, kur savu bērnību pavadīja un pavada bērni un mazbērni.

Jā, tā ir vieta, kur gribas atnākt un teikt: “Cik labi dzīvot un būt, dot citiem, caur to arī gūt…”

Ziņas sagatavoja:   Bērzgales pirmsskolas izglītības iestādes  vadītāja Olga Jurčenko

Foto – Iveta  Kuzmina

Bildes skatīt galerijā