Dievkalpojumu saraksts Ziemassvētku laikā

DRAUDZE 24.12. 2019. 25.12. 2019 26.12.2019. 31.12.2019. 01.01.2020. 06.01.2020.
BĒRZGALES 19.00 10.00 10.00 10.00 14.00 10.00
STIGLOVAS 15.00 ___ ___ ___ ____ ___
SARKAŅU ___ 08.00 ___ ___ 12.00 ___