Dzejas diena Bērzgalē

Septembris – dzejas mēnesis. Rainis dzimis 11. septembrī. Rakstnieks, dzejnieks, sabiedriskais darbinieks Antons Rupainis dzimis  13. septembrī, tāpēc arī šogad tradicionāli, rakstnieka 112. dzimšanas dienā skolēni gāja uz Bērzgales kapsētu pie rakstnieka, nolika ziediņus pieminekļa pakājē, bet 19. septembrī notika muzeja rīkotais pasākums, sadarbībā ar skolu un pagasta bibliotēku, veltīts dzejas dienām.

Skolēni ( 1. – 5. klase) tikās ar dzejnieci Meldru Gailāni un viņas meitu Irbi Bārbalu. Neskatoties uz Irbes Bārbalas jauno vecumu, viņai ir 5 gadi, meitenē ir jūtama aktīva radošā dzirksts. Šķiet, ka labi viņai padodas jebkas, ar ko viņa nodarbojas – dejo tautas dejas un šogad iesāka dejot arī līnijdejas skolotājas Anitas Turlajas vadībā, dzied ansamblī “Karameles” (skolotāja Sigita Kuzmina), kopā ar PII mūzikas skolotāju Ivetu Kopelu mācās spēlēt klavieres, izdomā stāstiņus un dzejoļus, kurus gan pagaidām pieraksta māmiņa, labprāt piedalās dažādos pasākumos.

Meldrai Gailānei pavasarī ir iznākusi grāmata – stāsti bērniem par amatniekiem un amatiem “Meikuleņš  īpazeist  omotus”. Vienu stāstu no grāmatas autore nolasīja pasākumā. Bērniem bija interesanti dzirdēt pasaku latgaliešu valodā un saprast, ka arī latgaliešu valodā var rakstīt grāmatas.

Dzejas pasākumā dzejoļus izteiksmīgi deklamēja skolēni: Marija Sarkane, Roberts Rancāns, Agate Opincāne un Katrīna Marcinkeviča.

Dzejas rīts notika atraktīvā gaisotnē, katrs pasākuma dalībnieks vienlaicīgi bija ne vien dzejas klausītājs, bet arī mēģināja radīt dzejoli pats. Tā kā dzejolis var būt glezniņa vārdos, tas no sākuma tika uzzīmēts, pēc tam uzrakstīts un nolasīts, visiem aizrautīgi kopā darbojoties. Izrādījās, ka tas nav nemaz tik viegli. Norisēs piedalījās arī skolotājas, un tas bija interesanti.

Pasākums izdevās interesants. Paldies Meldrai un Irbei Bārbalai, paldies skolotājām, skolēniem, kuri aktīvi piedalījās, paldies kultūras nama darbiniecēm par atbalstu, Ilzei kā fotogrāfei.

Uz tikšanos nākošajos pasākumos muzejā.

A.Rupaiņa muzeja vadītāja Olga Pekša

Foto autore Ilze Čudare

Vairāk bildes galerijā