Dzejas dienas Bērzgalē

  Septembris ir Dzejas dienu un Antona Rupaiņa mēnesis. Rakstnieks ir rakstījis ne tikai vēsturiskos romānus un lugas, bet agrā jaunībā arī dzejoļus. Viens no tiem ir “Mōras zemē”, kas tika publicēts 1935.gada izdevumā “Latgales atbrīvošanas 15 gadu atcerei 1920.-1935.” Sadarbībā ar jauniešu centru, bibliotēku un muzeju ir tapusi Bērzgales bērnu un jauniešu zīmējumu izstāde: “A. Rupaiņa dzejolis Mōras zemē manā skatījumā.” Līdztekus zīmējumiem ir redzami gan rakstnieka, gan viņam veltītie dzejoļi no muzeja krājuma. Izstāde būs skatāma kultūras nama sarīkojumu zālē visu septembra mēnesi.

20.septembrī Bērzgalē viesojās dzejniece Ineta Atpile- Jugane un iepazīstināja ar savu jauno grāmatiņu bērniem ”Lobuo i nalobuo”, kas ir uzrakstīta latgaliešu valodā. Par skanīgām dziesmām rūpējās vokālā ansambļa ”Karameles” meitenes. Pasākumā skanēja Guntras Kuzminas-Juknas komponētās dziesmas ar Inetas Atpiles- Juganes dziesmu tekstiem. Patīkams pārsteigums bija Irbes Kārkliņas sacerētie dzejoļi, kurus izpildīja pati jaunā dzejniece. Ar saviem jaunākajiem dzejoļiem mūs iepazīstināja Meldra Gailāne.

A.Rupaiņa muzeja vadītāja Skaidrīte Apeināne

Foto Daila Ekimāne

Vairāk bildes galerijā