Eiropas kultūras mantojuma dienas arī Bērzgalē

Ik gadus septembrī norisinās Eiropas kultūras mantojuma dienas, kuru ietvaros pasākumi notiek daudzās vietās visā Latvijā. Tā ir iespēja piedalīties un izbaudīt līdz šim nepieredzētus pasākumus, kas veltīti Eiropas bagātīgajam un daudzveidīgajam kultūras mantojumam.

  1. gads ir Eiropas Kultūras mantojuma gads. Tas ir iecerēts ar mērķi mudināt plašāku cilvēku loku atklāt un iepazīt Eiropas kultūras
  2. mantojumu un stiprināt izjūtu, ka esam piederīgi kopīgai Eiropas ģimenei.

 

Arī Bērzgalē šo dienu ietvaros tiks apzinātas pagasta kultūras mantojuma pērles, īpaši akcentējot Kirkas kalnu-pilskalnu un Bērzgales muižu, tās apkārtni un vēsturi.

Jāpiebilst, ka šogad Bērzgale svin 550 gadadienu, kopš minēta rakstos.

16.septembrī plkst. 14.00 bērzgalieši un visi interesenti tiek aicināti uz koncertu Bērzgales muižas pagalmā. Koncertā uzstāsies pašmāju pašdarbības kolektīvi un viesi no tuvākām un tālākām vietām.

Eiropas Kultūras mantojuma dienu notikumi Latvijā un visā Eiropā ir veltīti tam, lai mudinātu kultūras mantojumā dalīties un novērtēt to kā kopīgu resursu, lai uzlabotos izpratne par kopīgu vēsturi un bagātībām, lai cilvēki labāk izjustu piederību savai valstij un lai šis kultūras mantojums tiktu labāk sargāts, saudzēts, lietots, izprasts un popularizēts.

 

Bērzgales kultūras nama vadītāja

Daila Ekimān