Globālās dienas pasākums Bērzgales PII

     2017.gada 18.oktobrī

Uzdevumi:

1.     Sekmēt bērnos tādas vērtības kā savstarpēja cieņa un tolerance daudzveidīgā mūsdienu sabiedrībā, izprotot dažādas kultūras un tautu tradīcijas.

2.     Iepazīt un izprast citu tautu kultūru-tradīcijas, mākslu, deju

3.     .Sasaistīt vietējos paradumus un rīcību ar sekām globālajā līmenī

4.     Ar vienkāršiem paņēmieniem izgatavot videi draudzīgu paklājiņu no auduma, tā veicinot radošu domāšanu, attīstot praktiskas iemaņas.

Pasākumā bērni un skolotājas ģērbušies latviešu  un indiāņu tautas tērpos. Iestādē ciemojas “ indiāņi”. Ciemiņus plānots  pacienāt ar Latvijas lielāko bagātību –maizi.

Pasākuma laikā bērni tika iepazīstināti ar maizes rašanās garo ceļu- no grauda līdz smaržojošam maizes klaipam. Bērni apskatīja dažādus graudus auzas, miežus kviešus. Skatījās filmiņas- “Kā top maize’’, ‘’Lāču maizes ceptuve’’, kā dzīvo  indiāņu ciltis- filma’’Native Americans People of the forest’’.Mācījās “Indiāņu deju”. Gāja  rotāļās: ‘’Rupjmaizes kukulis’’, “Mala, mala pelīte’’, ‘’Klip, klap, klap’’, “Auzas , kvieši”, ”Rudzi aug”, ‘’Suseklis’’. Minēja mīklas par maizi un labību , dziedāja dziesmiņas.  Pagaršoja  dažādas maizes-baltmaize, rudzu,  rudzu maize ar sēkliņām

Savukārt skolotājām Globālas dienas ietvaros tika piedāvāts no auduma lupatu pīnēm pīt paklājus. Pieredzē dalījās  Olga Jurčenko.

Pasākumu sagatavoja un vadīja skolotāja Ināra Voskāne.

Ziņas sagatavoja vadītāja O.Jurčenko

Foto: A.Potaše

Vairāk bildes galerijā