Informācija par rekvizītu un bankas konta numura maiņu!

Sakarā ar reorganizāciju Rēzeknes novada pašvaldības  Bērzgales pagasta pārvalde ar 2019.gada 01.janvāri saucas Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienības”, reģ. Nr. 40900027430, struktūrvienība “Bērzgales pagasta pārvalde”,

juridiskā adrese: “Pagastmāja”,  Rogovka,  Nautrēnu pag., Rēzeknes nov., LV-4652;

faktiskā adrese: Rītupes ielā 34, Bērzgale, Bērzgales pag., Rēzeknes nov.,  LV-4612

Ar 2019.gada 01.janvāri ir jauns SWEDBANK bankas konta Nr: LV53HABA0551046048261.

 

Vec. grāmatvede Inese Adijāne