Izlaidums Bērzgales PII

 Šogad tas  jau bija četrdesmit trešaias  izlaidums iestādē. Tie bija svētki mūsu absolventiem : Irbei Bārbalai Kārkliņai, Ramonai Micānei, Jānim Rantiņam, Evijai Kļimovai, Mārtiņam Gleizdam.  Tie  bija svētki ne tikai šiem bērniem, bet arī viņu vecākiem, radiem, draugiem un protams, mums- iestādes pedagogiem un  tehniskajam personālam.

Izlaidums pagāja draudzīgā, sirsnīgā gaisotnē. 5-6gadnieki- atcerējās, kā viņiem gājis pa šiem gadiem, ko iemācījušies dārziņā. To viņi atklāja dziesmās, dejās, skandējot dzejas rindas un skaitot tautas dziesmas. Pievērsa uzmanību šodienas lielākajam biedam- “INTERNETAM”.

Izlaidumniekus sveica 3-4-gadnieku grupas bērni,  kas rādīja “Simtkāja deju”.  Paši  mazākie absolventus aicināja salasīt zemenes, bet 5-gadnieki uzņemt daudz vitamīnu, labi atpūsties vasarā, lai pietiktu spēka lielajam darba cēlienam  1.septembrī –skolas gaitu uzsākšanai.

Bērni pateicās vecākiem, bērnudārza kolektīvam. Katrs absolvents saņēma apliecību un izziņu par to, ka ir apmeklējis  obligāto 5-6 gadīgo programmu un Pirmsskolas izglītības satura apguves vērtējumu, piemiņas balviņas.  Vadītāja pateicās vecākiem par sadarbību un atbalstu.

Lai viņiem visiem veiksmīgas skolas gaitas!

Paldies vecākiem par apsveikumu izlaiduma dienā- paldies par laba vēlējumiem, ziediem. Paldies Jānīša vecākiem, kas  katrai  absolventu ģimenei dāvāja “ Sapņu laternas”, ko izlaiduma izskaņā palaida gaisā. Lai viņu sapņi piepildās!

Paldies  kolektīvam par radošo, apzinīgo un neatlaidīgo darbu visa gada garumā, īstenojot pirmsskolas izglītības programmu.

 

Vadītāja Olga Jurčenko,

Foto Iveta Kuzmina

Vairāk bildes galerijā