Jaunatnes gada balva

22. februārī, plkst. 16.00, Bērzgales kultūras namā.

Jaunatnes lietu speciāliste I.Čudare