Jaunieši ciemojas pie Bērzgales uzņēmējiem un saimniekiem

Kas notiek ar jaunieti pēc skolas beigšanas? Viņš var turpināt mācības arodskolā un tad augstskolā. Iegūt profesiju un turpināt veidot nākotni Latvijā. Citādā gadījumā doties peļņas nolūkos uz ārzemēm, kur bieži vien sevi neattīsta un paliek uz dzīvi. Ar šī neformālo apmācību projekta palīdzību vēlamies parādīt jaunietim, ka iegūstot atbilstošu izglītību un saņemot pārliecību par sevi un saviem spēkiem, ir iespējams veikt lielus darbus arī dzimtajā novadā. Gribam rādīt viņiem labus piemērus, kā vietējie uzņēmēji un zemnieki paša spēkiem un komandā var izveidot mazus uzņēmumus vai pat saimniecības. ‘’Ir jārok dziļāk sevī un jāapjauš, ka arī mēs varam paveikt daudz.’’

Projekta ”Savs pagasts – motivējošs pagasts” ietvaros 14. jūlijā sestdienā apskatījām Anitas Kairišas ‘’Saules Nātre’’ uzņēmuma pamatdarbību un divas zemnieku saimniecības ‘’Kalvīši’’ un ‘’Rožu mājas’’, kuras vada Uldis Pekšs un Anita Sprukte. Kopā ar bērniem un jauniešiem uzzinājām kā iegūt nātru pavedienu un savelt sildošas nātru bumbiņas. Apskatījām mājdzīvniekus (dažādu šķirņu putnus, aitas, zirgus), sakoptās saimniecības plašumus, dārzus un beigās arī izvizinājāmies ar zirgiem.

 

Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Čudare

Foto Ilze Čudare

Vairāk bildes galerijā