Jaunieši ciemojas „Rogovkas karaļvalsts pavasara ballē”

27. aprīlī Nautrēnu pagasta kultūras namā jau piekto gadu pēc kārtas Rogovkas jaunieši rīkoja Rēzeknes novada jauniešu sadraudzības pasākumu „Pavasara karnevāls”. Pasākuma temats „Rogovkas karaļvalsts pavasara balle”. Balli apmeklēt bija ieradušies jaunieši no dažādiem pagastiem: Dricānu, Ilzeskalna, Vērēmu un Rēzeknes un arī mūsu Bērzgales jaunieši.

Vakarā gaitā jauniešu rādīja priekšnesumus, dejoja, piedalījās dažādās aktivitātēs, konkursos.

Jaunatnes lietu speciāliste I.Čudare

Foto I.Čudare, D. Sjomkāne

Vairāk bildes galerijā