Jaunieši sveic vientuļos seniorus Lieldienās

 Rēzeknes novada skolēni, jaunieši, jauniešu centri un kopā visi novada iedzīvotāji tika aicināti pievienoties Lieldienu labdarības akcijā “Prīka sirds”!
Labdarības akcijā apciemojām un sveicām Lieldienās Rēzeknes novada vientuļos seniorus, dāvājot tiem sirds siltumu, prieku un svētku sajūtu.

Arī mūsu jaunieši sadarbībā ar Bērzgales pagasta pārvaldi sveica mūsu pagasta vientuļos seniorus Lieldienās. Bērni gatavoja apsveikuma kartiņas, bet mēs kopā ar pagasta pārvaldi sagatavojām groziņus, kurus piepildījām ar šokolādes oliņām un pavasarīgiem ziediem, un 29. martā apciemojām 10 pagasta iedzīvotājus. Pasākums sanāca sirsnīgs un seniori bija pārsteigti un priecīgi.

Jaunatnes lietu speciāliste Ilze Čudare

Foto Ilze Čudare

Vairāk bildes galerijā