Latvijai 99 – Bērzgales PII

     16. novembrī pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi un darbinieki pulcējās, svinīgā pasākumā, lai sveiktu Latviju 99. dzimšanas dienā.

 Bērni zina, ka dzimšanas diena katram ir īpaša diena. Bet  kāda ir valsts dzimšanas diena? Tāpēc ļoti svarīgs un nozīmīgs bija svētku sagatavošanas posms. Skolotājas skaidroja bērniem valsts svētku nozīmi, sniedza zināšanas par nacionālo simboliku, rotāja telpas. tika izveidota bērnu darbu izstāde sadarbībā ar grupu skolotājām un mūzikas skolotāju tapa svētku scenārijs.

Svētki sākās ar kopīgu Latvijas himnas dziedāšanu, svētku uzrunu. Tad bērni  sniedza  muzikālu koncertu-  skandēja dzejoļus, dziedāja, dejoja, muzicēja. Pasākuma vadītāja, skolotāja  Ināra Voskāne, atgādināja visiem : “ Mēs varam būt lepni, ka mūsu valstij ir savs karogs, ģerbonis, himna un tauta, kura to mīl.  Latvija- tie esam mēs – tu un es, tie ir mūsu labie darbi, tāpēc dzīvosim un strādāsim tā, lai Latvija varētu lepoties ar mums! Noslēgumā izskanēja  visu kopīgi dziedātā dziesma” Mana Latvija” .

 Foto un rakstu sagatavoja vadītāja Olga Jurčenko

Vairāk bildes galerijā