Latvijas Republikas simtgades svinības Bērzgalē

18.novembra pēcpusdienā Bērzgales kultūras namā uz Latvijas Republikas proklamēšanas 100.gadadienas svinībām “Mēs esam Latvija” pulcējās kupls skaits bērzgaliešu un Bērzgales ciemiņu.

Svinību pirmajā daļā pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis sveica svētkos un  pārvaldes pateicības rakstus par profesionāla un godprātīga darba devumu sava pagasta labā un piemiņas veltes -lietussargus ar Bērzgales simboliku (finansētājs SIA “SAHO”) pasniedza pagasta pārvaldes darbiniekiem. Pateicības saņēma arī pagasta uzņēmēji un iedzīvotāji par ilggadēju sadarbību un atbalstu pagasta pārvaldei.

Jau gada sākumā tika izsludināts radošo darbu konkurss bērniem un jauniešiem “Latvija, es esmu Tavs bērns”. Sagaidot valsts simtgadi, konkursa rezultāti tika apkopoti un nominēti laureāti. Laureāti saņēma naudas balvas, ko sagādāja SIA “Auto SDL”. Balvas par piedalīšanos konkursā katram dalībniekam sarūpēja SIA “Alba Ltd”. Konkursa dalībnieku zīmējumi un kolāžas apskatāmas izstādē.

Svētku koncertā uzstājās kultūras nama pašdarbības kolektīvi, skolas un pirmsskolas izglītības iestādes audzēkņi. Paldies kolektīvu vadītājiem un pašdarbniekiem par ieguldīto darbu un enerģiju svētku koncerta tapšanā.

Pēc koncerta klātesošie pulcējās kultūras nama pagalmā, lai noskatītos svētku salūtu, ko, pagasta pārvaldes vadītāja uzrunāti, sarūpēja pagasta iedzīvotāji.

Pēc salūta visi varēja nobaudīt SIA “Slateks” dāvināto svētku torti.

Vakara noslēgumā ikvienam bija iespēja atpūsties un kājas izlocīt svētku ballē.

Bērzgales kultūras nama koncertzālē ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projekta ietvaros 2017.gadā veikti atjaunošanas darbi.

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

 

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto Ilze Čudare

Vairāk bildes galerijā