Latvijas simtgades sagaidīšana Bērzgales pamatskolā

Mūsu skolas skolēni jau laicīgi gatavojās Latvijas simtajai dzimšanas dienai.

Skolas zālienā tika izveidotas latvju spēka zīmes no šī rudens bagātās ābola ražas.  Izrotāja arī skolas telpas un klases.

Visi pulcējās uz skolas kopīgo pasākumu. Katrs bērns veltīja dzejoli Latvijai, kopīgi izspēlēja dažādas mūsu senču rotaļas.

 

Bērzgales pamatskolas skolotāja Gunta Kopeika

Foto Gunta Kopeika

Vairāk bildes galerijā