Lielā talka Bērzgalē

Lielā talka ir tradicionāls vides pasākums Latvijā, kas tiek rīkots kopš 2008. gada ar mērķi “padarīt Latviju un Baltijas jūras reģionu par tīrāko vietu pasaules kartē”.

Arī mūsu pagasta iedzīvotāji aktīvi iesaistījās Lielajā Talkā. Kopā šogad piedalījās 58 talkotāji. Skolas bērni vāca atkritumus gar pagasta un valsts ceļiem, kas pieguļ Bērzgalei. Pieaugušie talkotāji vāca koku lapas Bērzgales muižas teritorijā un pussaliņā. Iniciatīvu izrādīja arī privātie uzņēmēji. Tāda talka tika sarīkota Meirānu ezera krastā Meirānos.

Priecē fakts, ka ar katru gadu tomēr paliek mazāk atkritumu. Talkas dienā Bērzgales pagastā tika savākti 82 maisi ar atkritumiem.

Aicinājums ikvienam iedzīvotājam – cienīsim un uzturēsim kārtīgu vidi, kurā dzīvojam!

 

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto Daila Ekimāne, Arvīds Dunskis

Vairāk bildes galerijā