Lieldienas Bērzgalē

SAM_8111      Lieldienas – lielākie svētki kristīgajā pasaulē, kad tiek godināta Kristus augšāmcelšanās. Tāpat šī diena tiek atzīmēta arī tautas tradīciju garā – ar šūpošanos, olu ripināšanu un dziedāšanu.

Bērzgalieši Lieldienās pulcējās uz koncertu kultūras namā, lai noskatītos pašdarbības kolektīvu sarūpēto koncertu. Svētki nevar būt bez ciemiņiem – Bērzgalē viesojās Mežvidu tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs “Bitīt´ matos”. Klātesošie varēja ne tikai baudīt koncertu, bet arī mēģināt nopelnīt kādu zelta oliņu, pareizi atminot mīklas vai zinot tautas ticējumus un paražas.

Pašdarbības kolektīvu aktīvā sezona tuvojas noslēgumam, kaut gan kolektīvi ar saviem priekšnesumiem ir gatavi ciemoties pie kaimiņiem un draugiem visu gadu. Paldies par ieguldīto darbu pašdarbības kolektīvu vadīšanā saku sieviešu vokālā ansambļa un ansambļa “Karameles” vadītājām Guntrai un Sigitai Kuzminā, folkloras kopas vadītājai Annai Adijānei, tautas deju kolektīva un līnijdeju kolektīvu “Šiks” un “Gingerry” vadītājai Anitai Turlajai, kā arī pašdarbniekiem par ieguldīto laiku un darbu un ģimenes locekļiem un radiem par izturību un atbalstu. Pašdarbnieku vārdā saku paldies pagasta pārvaldei par atbalstu un pagasta šoferim Ivaram par pacietību un atsaucību, kolektīvus vadājot dziesmu un deju ceļos.

Bērzgales kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto Ilze Čudare

Bildes skatīt galerijā