Līgo Bērzgalē

SAM_9935     Vasaras saulgrieži ir dzīvības spēku un dziņu apliecinājuma laiks. Tā ir mūsu ne pārāk garās vasaras kulminācija, kur īstais svētku laiks ir gada visīsākā nakts, kas jāpavada nomodā līgojot.

Bērzgalē Jāņu ugunskuru iededzām kopā ar folkloras kopas dziedātājām. Tika izdziedātas saules pavadīšanas dziesmas. Saulei norietot Bērzgales Jāņi iededza ugunskuru. Dziesmās izlūdzām svētību turpmākajam gadam saviem laukiem, savai saimei, bērniem, valodai, tautai un Latvijai. “Lai sadega nelaimīte kā uguņa dzirkstelīte”, ugunskuram tika ziedoti “rudzu maizes riecientiņš”, “skaidravota ūdentiņš”, “saulē liets medutiņš”, “viens siera gabaliņš”, “trejdeviņas Jāņu zāles”.

Pirms nakts balles kājas tika ielocītas Jāņu dejās un rotaļās. Jautrās zaļumballes melodijās dejotāji pavadīja gada īsāko nakti un austot skaidram rītam varēja redzēt, “kā saulīte rotājās”.

 Bērzgales kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto Janīna Adijāne

Bildes skatīt galerijā