Līnijdeju grupai “Šiks – 10”

“Kamēr es dejoju, es nevērtēju, kamēr vien es dejoju – es nenīstu. Kamēr dejoju, es nenodalu sevi no dzīves, es varu būt prieka pilns un vienots. Tas ir tas, kā dēļ vērts dejot”, tā teicis Hans Bos.

Šo vārdu patiesumu apliecināja arī dejotājas, kas 17. marta pēcpusdienā  pulcējās Bērzgales kultūras namā uz līnijdeju grupas „Šiks” 10 darba gadu jubilejas pasākumu. Uz koncertu pavasarīgās noskaņās “Uzziedi sevī un pavasarī” sabrauca deju draugi –  līnijdeju grupas no Mežvidiem “Chilli cha cha”, Pušas “Pirmais solis”, Strūžaniem “Kokteilis”, Gaigalavas “Rafaello”, Pelēčiem “Bravo un “Viss kārtībā”. Savu dejotmāku rādīja arī Bērzgales jaunieši – deju grupa “Gingerry”. Ar dziesmām dejotājus sveica Bērzgales folkloras kopa.

Vakara gaitā gan jubilāri, gan viesi vienosies kopīgā līnijdeju sadancī, sniedzot skatītājiem dažāda veida un satura priekšnesumus. Katrai dejai veiksmīgi izvēlēta mūzika un tērpi.

Kā jau jubilejas reizē, skanēja apsveikuma un laba vēlējuma vārdi. Paldies Rēzeknes novada pašvaldībai par izteikto atzinību deju grupai “Šiks” un vadītājai Anitai Turlajai.

Kopā ar draugiem, skatītājiem tika baudīta lielā jubilejas torte.

Kolektīvs ir atvērts un aicina savā pulkā jaunus dalībniekus.

 

Bērzgales kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto Emīls Donāns

Vairāk bildes galerijā