LR neatkarības atjaunošanas svētki Bērzgalē

 4.maija rīts Bērzgalē atausa saulains, kaut arī stipri dzestrs un vējains, taču tas neatturēja bērzgaliešus atsaukties pagasta pārvaldes aicinājumam piedalīties kociņu stādīšanā.

Jau vairākus gadus Latvijas Republikas neatkarības atjaunošanas dienā Bērzgalē stāda kociņus. Pašlaik norit labiekārtošanas darbi pie atjaunotā dīķa Bērzgales centrā. Pamazām dīķa teritorija tiek labiekārtota kā atpūtas vieta, piesaistot gan Rēzeknes novada vides fonda projektu līdzekļus, gan brīvprātīgās iniciatīvas.

Šogad gar dīķa malu, aizsedzot skatu uz saimniecības ēkām, tika iestādītas liepiņas. Liepu stādiņi tika sarakti pussaliņā, kur tie paši iesējušies un izauguši varen ražīgi. Savukārt bērzgaliete Tatjana Meteļska dāvināja pagastam savās mājas izaudzētos grimoņu stādus. Paldies Tatjanas ģimenei!

Kuplā pulkā darbs veicās raiti un drīz vien visi talkotāji ar savu sarūpēto cienastu pulcējās uz tēju pie balti klāta galda.

Klātesošos uzrunāja pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis un aicināja izteikt savas domas, ierosinājumus dīķa teritorijas tālākai labiekārtošanai.

Izmantojot izdevību, gribu pateikt paldies makšķerniekiem Ilmāram, Alvim, Dainim, Arvīdam un citiem, kuri iztīrītajā dīķī ir ielaiduši zivis.

Kamēr daļa svētku dalībnieku stādīja kociņus, sportisti skolas sporta zālē pulcējās tradicionālajām sacensībām volejbolā par godu Latvijas republikas neatkarības atjaunošanai.

Šogad sacensībām bija pieteikušās 8 komandas. Sacensības notika 2 zālēs – Bērzgalē un Lendžos. Spraigā cīņā I vieta – apvienotajai komandai “Spāks”, II vieta – Krāslavai, III vieta –  Baltinavai, IV vieta – Salnavai. Mazo kausu izcīnīja Ludzas komanda.

Atsaucoties Kultūras ministrijas aicinājumam, Bērzgalē pie balti klāta galda jau vairākus gadus pulcējas arī privātmāju iedzīvotāji. Rītupes ielas 21. mājas iedzīvotāji sanāk kopā lai ne tikai svinētu svētkus, bet arī apspriestu mājas apsaimniekošanas jautājumus.

Dārzu un Ozolkalna ielu iedzīvotāji ieviesuši tradīciju 4.maijā pulcēties katrreiz citā pagalmā. Neformālās sarunās pie pašu klātiem galdiem rodas ne viena vien īstenošanas vērta ideja.

 

Bērzgales kultūras nama vadītāja  Daila Ekimāne

Foto Daila Ekimāne un privātie arhīvi

Vairāk bildes galerijā