Mazo talantu saiets Bērzgales PII audzēkņiem

 25.04.2019. 5-6 gadīgie bērni savu varēšanu rādīja PRN Izglītības pārvaldes organizētajā pasākumā Lendžu KN ”Mazo talantu saiets”. Savus priekšnesumus sniedza jaunie  talanti no 12 izglītības iestādēm.

Lieldienu Zaķis mīļi aicināja visus dalībniekus uzstāties. Mūsu iestādes bērni sniedza priekšnesumu “Krāsainā Pasaule”. Dziesmas, dejas,  mākslas vingrošana, sporta dejas…. Par balvām bija parūpējusies  Izglītības pārvaldes pirmsskolas darba organizatore Biruta Rīvāne. Katrs dalībnieks saņēma Pateicības rakstu, saldumus; iestāde – lupas, ko bērni varēs izmantot savā pētnieciskajā darbā  – gan individuālajās, gan grupu nodarbībās.

 

Vadītāja Olga Jurčenko,

Foto Iveta Kuzmina

Vairāk bildes galerijā