Noslēdzies Bērzgales kultūras nama koncertzāles atjaunošanas projekts

    Noslēgusies ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta “Bērzgales kultūras nama koncertzāles vienkāršota atjaunošana” īstenošana. Projekts tika uzsākts aprīlī.

Projekta attiecināmās izmaksas ir EUR 47049.67. Atbalsta intensitāte ir 90%, līdz ar to publiskais finansējums  EUR 42 344.67, pašu līdzfinansējums – EUR 4705.00.

Projekta rezultātā koncertzālei tika nomainīti apkures radiatori, nokrāsotas sienas, atjaunots griestu segums un apgaismojums, kā arī uzstādīti sofītu stangu pacelšanas/nolaišanas mehānismi. Darbus veica SIA “Inteco Wood”.

Atjaunota koncertzāle ir viens no ieguldījumiem, ko veic Bērzgales pagasta pārvalde, lai palielinātu Bērzgales pagasta potenciālu un pievilcību.

Pašlaik koncertzālē notiek sakopšanas un sagatavošanās darbi, lai Valsts svētkus Rēzeknes novada pašvaldība un bērzgalieši varētu svinēt atjaunotajās telpās.

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.