Pagasta pārvalde

Informācijapag_Logo_640_

Pārvaldes vadītājs: Arvīds Dunskis, t. 64644633, m.t. 28378899
Lietvede: Janīna Adijāne, t. 64644633
Galvenā grāmatvede: Inese Adijāne, t. 64644644
Zemes lietu speciāliste: Janīna Adijāne, t. 26439301 (Pieņemšanas laiks: katru darba dienu 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30)
Lauku attīstības konsultante: Anita Dzene, mob.t. 26571714
VP LRP Rēzeknes iecirkņa Kārtības policijas nodaļas 1. iecirkņa inspektore: Kristīne Pukinska, tālr. 64603580, pieņem katru ceturtdien no 10.00-11.00
Adrese: Rītupes iela 34, Bērzgales ciems, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, LV-4612; Darba laiks: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30
E-pasts: info@berzgale.lv

Bērzgales pagasta pārvaldes rekvizīti

Reģ. Nr.                      90000048612

Banka                         A/s “Swedbank”

Norēķinu konts            LV74HABA0551034329701

Kods                           HABALV22

Pagasta pārvaldes nolikums

Pārskats par padarīto 2013.gadā

Budžets 2014

Bērzgales pagasta budžets 2015

Komunālo pakalpojumu un citu maksas pakalpojumu cenrādis

Bērzgales pagasta pārvaldes budžets 2016.gadam

Budžeta izpilde par 2015 gadu

Budžets 2017