“Popiela”Bērzgales pamatskolā

2019.gada 2. aprīlī Bērzgales pamatskolā tika rīkots konkurss „Popiela”.  Konkursā bija iespēja piedalīties gan visai klasei, gan individuāli.

Pirms skolēnu uzstāšanās izskanēja daži noteikumi, kurus pārkāpjot klase varēja zaudēt punktus. Pirmie uzstājas 1. un 2. klase ar dziesmu ‘’Sarkans’’,  meitenes bija  ģērbušās sarkanās  kleitās, kā  arī  sarkanās augstpapēžu kurpēs un  spīdēja  ugunīgās sarkanās lūpas. 3. un 4. klase uzstājas ar dziesmu ‘’Skibidi’’, attēlojot klipa sižetu. Pēc šī priekšnesuma visi skolas skolēni tika aicināti kopā ar 3. un 4. klasi atkārtoti nodejot šo deju. 5. klases brašie zēni ģērbušies tautu tērpos kopā ar enerģisko skolotāju  izpildīja  deju  ‘’Seši mazi bundzinieki’’. 6. klase izlēma nedaudz paeksperimentēt un  demonstrēja  modes dažādus stilus. Pasākuma vidusdaļā bija izklaidējoša pauze, kurā bērni minēja mīklas un par pareizu atbildi ieguva saldas balvas. Pēc nelielas pauzes melnā apģērbā ģērbušies un kapucēm galvās uzstājās 7.klases skolēni ar dziesmu ‘’Tri paloski’’. Deja bija ļoti interesanta, pēc klases priekšnesuma visi skolas skolēni, vecāki un skolotāji kopā ar 7. klasi ļāvās dejas ritmiem. Nākamie uzstājās 9.klase ar dziesmu ‘’Mercedes 600’’, deja bija ļoti interesanta, visiem patika šīs klases priekšnesums. Individuāli priekšnesumus rādīja Marija Kurdeko, Annelia Cvetkova un  Samanta Vagina,  Elīza Kuzmina.  Kad visi priekšnesumi bija  parādīti, žūrija ķērās pie punktu skaitīšanas. Kamēr žūrija apkopoja rezultātus, skolēni spēlēja  8.klases sagatavotās spēles. Lielākā daļa spēļu bija saistītas ar dejošanu. Apkopojot rezultātus, 1. vietu ieguva 3. un 4. klase. 2. vietu ieguva 9.klase un 3. vietu ieguva 5.klase. Pēc apbalvošanas visus pasākuma dalībniekus cienāja ar cepumiem. Tas bija jauks un skanīgs pasākums!

8.klases skolniece Amanda Koroševska

Foto no skolas arhīva

Vairak bildes galerijā