Rēzeknes koru apriņķa kori pulcējas Bērzgalē

 13.aprīļa pēcpusdienā uz ikgadējo koru sadziedāšanos Bērzgales kultūras namā pulcējās Rēzeknes koru apriņķa kori: Rēzeknes novada jauktais koris “Ezerzeme”, “Madariņa” no Maltas, “Taunadze” no Strūžāniem un Dricāniem, “Alta” no Viļāniem, “Dzelvērte” no Varakļāniem, “Jutrzenka” no Rēzeknes un bērzgaliešu tuvākie kaimiņi – Mērdzenes pagasta koris “Austra” un jauktais koris “Austrumstīga” no Ludzas.

Koru sniegumā skatītāji dzirdēja brīvi izvēlētas dziesmas. Jāteic, ka lielākā daļa bija latviešu un latgaliešu tautas dziesmu apdares. Tas apliecina, ka tautas dziesma latvietim ir tuva. Tā tikusi dziedāta cauri gadu simtiem. Ar dziesmu latvietis gājis druvā, ar dziesmu – karā, un ar dziesmu pavadīts tai saulē. Dziesma ir bijusi un ir mūsu tautas spēka avots, mūsu nacionālās identitātes zīme.

Koru sniegumus caurvija gan nopietnāki pētnieku atzinumi par dziesmas ietekmi uz cilvēka organismu un veselību, gan anekdotes par koriem, gan koristu pierakstītie jautri un sulīgi kordiriģentu izteicieni.

Dziesmu piepildītā diena Bērzgalē izskanējusi. Nobeigumā gribas novēlēt koristiem, visiem dziesmu draugiem: dziedāsim! Dziedāsim sev, dziedāsim Dievam, dziedāsim no sirds. Lai uzzied pasaule ap mums. Lai uzzied attiecības starp mums.

 

Bērzgales kultūras nama vadītāja  Daila Ekimāne

Foto Skaidrīte Apeināne

Vairāk bildes galerijā

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.