Rudens svētki 2017 Bērzgales PII

        Rudentiņš bagāts vīrs… Tā teic latviešu tautasdziesma. Arī mūsu  iestādē rudens ir bagāts ar dažnedažādiem svētkiem.

     13. oktobrī  vecākus aicinājām  uz  Rudens svētkiem.

Katra grupiņa bija sagatavojusi  savu uzvedumu. Vecākās grupas bērni paši stāstīja pasaku  „Ak, šīs sēnes.” un iejutās tārpiņu, sēņu un citās lomās. Savukārt, vidējās grupas bērni, kā mazās skudriņas darīja savus lielos skudru darbus, dziedāja un dejoja kopā ar siseni un skudru no latviešu tautas pasakas „Sisenis un skudra.” Bet paši mazākie iestādes audzēkņi savus rudenīgos iespaidus atspoguļoja muzikālā stāstā „Bērni rudenī.” Čaukstošas, krāsainas lapiņas, lietutiņš, kas pakšķēdams līst no debesīm un Es – iztēloties, parādīt, dziesmās un dejās izdejot –tas ir ceļš uz pasaules izzināšanu.

    Liels paldies visiem vecākiem, kas izbrīvēja laiku un atnāca uz šo pasākumu, jo katram bērnam ir tik bezgala svarīgi skatītāju rindās ieraudzīt savu vecāku mīļās sejas un prieku par viņa veikumu!

Pirmsskolas mūzikas skolotāja Iveta Kopela

Foto: skolotājas palīgs Anita Potaše

Vairāk bildes galerijā