Sieviešu vokālie ansambļi sacentās Sīļukalnā

30.martā Sīļukalna pagasta kultūras namā notika II Latvijas sieviešu vokālo ansambļu konkursa I kārtas skate, kurā piedalījās 20 vokālie ansambļi. Rēzeknes novadu skatē pārstāvēja Bērzgales kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis, Lendžu kultūras nama sieviešu vokālais ansamblis “Rūžeņa” un divi Strūžānu – Dricānu pagastu apvienības ansambļi – meiteņu vokālais ansamblis “Ziemeļmeitas” un sieviešu vokālais ansamblis “Sidrabrasa”.

Konkurence bija sīva. Skatītājiem un klausītājiem patiesi interesanti bija baudīt skaistus, kvalitatīvus vokālos priekšnesumus.

Kopvērtējumā žūrijas piešķirtie punkti ansambļiem bija stipri līdzīgi, ar nelielām nobīdēm.

Bērzgales sieviešu vokālais ansamblis un “Rūžeņa” ieguva I pakāpi, “Sidrabrasa” un “Ziemeļmeitas” ieguva II pakāpi.

Bērzgalietes saka lielu paldies talantīgajai vadītājai Sigitai un koncertmeistarei Guntrai par ieguldīto darbu!

 

Bērzgales kultūras nama vadītāja

Daila Ekimāne

 

Foto no ansambļa arhīva