Šiks viesojas Maltā

  27.janvāra  vakarpusē Bērzgales kultūras nama līnijdeju grupa “Šiks” devās uz Maltu, kur pašdarbības kolektīvi un izpildītāji no Bērzgales, Gaigalavas, Lendžu, Dekteru, Pelēču, Rēzeknes un Maltas satikās 7. amatiermākslas festivālā “Dažādi estrādes žanri, skatuve un es”. Kopā ar dziedātājiem, dejotājiem, teātra spēlētājiem, mūsu meitenes uzstājās, lai piepildītu skatuvi, zāli un skatītāju sirdis ar prieku.

Dejotājas tika uzņemtas ar atsaucību un izpelnījās klātesošo aplausus un atzinību.

Dejotājas ir gandarītas, ka dejošana, kas sagādā prieku pašām, dod iespēju uzstāties, satikties ar citiem pašdarbniekiem, dibināt jaunus kontaktus, rast jaunas pazīšanās. Deja ļauj paust to, ko cilvēks nespēj izteikt ar vārdiem.

Paldies vadītājai Anitai, šoferim Ivaram un dejotāju ģimenēm par atbalstu, atsaucību un pacietību!

 

 Bērzgales kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto: Daila Ekimāne

Vairāk bildes galerijā