”Stažas diegu un latviskās aproces” jauniešu centrā