Valsts svētki Bērzgalē

   18.novembra pievakarē Bērzgales kultūras namā pulcējās bērzgalieši un Bērzgales viesi, lai atzīmētu Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienu.

Svētki iesākās ar kopīgi dziedātu valsts himnu. Bērzgales pagasta pārvaldes vadītājs Arvīds Dunskis sveica klātesošos svētkos, īpaši sūtot sveicienus bērzgaliešiem, kurus dzīves un darba ceļi aizveduši svešumā.

Tika citēti Kārļa Ulmaņa vārdi: “Vistīrākā un vislabākā vieta pasaulē, kur cilvēks var dzīvot un strādāt, ir savas mājas – ja tikai viņš savas mājas par tādu vietu grib pataisīt”. Un šajā sakarā īpašs paldies tika teikts ne tikai pagasta pārvaldes iestāžu darbiniekiem, bet arī uzņēmējiem, zemniekiem, individuālā darba darītājiem, kuru devums ir nozīmīgs ne tikai pagastam, novadam, bet arī visai valstij kopumā.

Tālākā uzrunā pārvaldnieks sniedza ieskatu par aizvadītājā gadā paveikto Bērzgalē.

Svētkos klātesošos sveica arī Bērzgales Sv.Annas Romas katoļu draudzes prāvests Andris Jonāns.

Pasākuma turpinājumā klātesošajiem bija iespēja noklausīties  grupa “Rūnas” koncertu.

Noslēgumā gribu atgādināt, ka kultūras namā līdz novembra beigām ir iespējams apskatīt mākslinieces Gundegas Rancānes gleznas un Rēzeknes kultūrvēstures muzeja ceļojošo tematisko izstādi “Pāri slieksnim”.

Kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne

Foto: Ilze Čudare

Vairāk bildes galerijā