Aktīvās atpūtas akcija “Bērzgales loki”

  “Cilvēkam pilnvērtīgai dzīvei nepieciešamas divas lietas – izglītība un fiziska aktivitāte. Tikai pateicoties izglītībai un fiziskai aktivitātei, cilvēks var sasniegt pilnību”, teicis Platons 4.gs.p.m.ē.

Ir pamanīts, ka bērzgalieši ir aktīvās atpūtas piekritēji: nūjo, skrien, slēpo, aktīvi staigā, brauc ar velosipēdu. Katram jau ir izveidojies savs iecienīts maršruts. Mūsu piedāvājums – padalies ar to un ieinteresē pārējos aktīvai atpūtai.

No 15.marta līdz 9.maijam tiek izsludināta akcija “Bērzgales loki”.

Akcijas uzdevums: ģimenei vai individuāli izveidot savu maršrutu Bērzgalē un tās apkārtnē (var būt ietverti arī kaimiņu pagasti), ietverot maršrutā 3 objektus (kultūrvēstures, dabas, industriālais, u.c. veida). Ja situācija valstī atļaus, dalībnieki var būt arī domu briedru grupa. Objekts var būt jebkas: kā muiža, bērnudārzs, baznīca, ezers, tā jebkura ēka, koks, dīķis, purvs, pļava, u.c.

Dalībniekam savu maršruts veicot, jānofotografē trīs objekti no maršruta un jāizmēra kopējais distances garums. Vienam objektam noteikti ir jābūt uz Bērzgales ciema vai pagasta robežas vai tuvu tai.

Maršrutu vēlams iezīmēt kartē un ar fotogrāfijām iesniegt, sūtot uz WhatsApp vai e-pastu, vai iesniedzot personīgi Bērzgales bibliotēkas vadītājai Sanitai (t. 27297743), muzeja vadītājai Skaidrītei (229497151) skaidrite.apeinane@rezeknesnovads.lv, KN vadītājai Dailai (26185204) daila.ekimane@berzgale.lv.

Kartes var saņemt bibliotēkā, muzejā, kultūras namā. Maršrutu drīkst iezīmēt arī  digitāli un atsūtīt. Kartes pēc lūguma tiks aizsūtītas.

Info pieejama mājas lapā www.berzgale.lv

Ar akcijas dalībnieku iesniegtajiem maršrutiem iepazīstināsim maijā Muzeju nakts pasākuma laikā, kas būs veltīts tēmai ”Robeža”. Akcijas dalībnieki saņems piemiņas balvas.