Aktivitātes

Turpinās dīķu teritorijas sakopšanas darbi

      Šogad tika pabeigti vides sakārtošanas pamatdarbi degradētajā teritorijā – dīķu apkārtnē aiz vecās katlumājas. Šīs teritorijas sakopšana iesākās jau vairākus gadus atpakaļ. Dīķi ir iztīrīti, teritorija nolīdzināta, iesēts zāliens. Pamazām tiek veidoti apstādījumi. Darbi šajā teritorijā tiek veikti ar Rēzeknes novada pašvaldības Vides aizsardzības fonda projektu konkursā iegūto finansējumu, kā arī piesaistot vietējās zemnieku saimniecības ar traktortehniku. Lasīt tālāk “Turpinās dīķu teritorijas sakopšanas darbi”


Bērzgales baznīcai atjaunota torņu fasāde

      Iebraucot Bērzgalē, jau pa gabalu viesus sveicina majestātiskās Bērzgales Svētās Annas Romas katoļu  baznīcas baltie torņi. Teju vai divus ar pusi gadsimtus senais dievnams ne tikai sniedz veldzi ikvienam, kam nepieciešamība saņemt garīgo aprūpi, bet ir atvērts vietējiem un ārvalstu tūristiem, ikvienam interesentam. Baznīca ir nozīmīgs Bērzgales vizītkartes elements. Lasīt tālāk “Bērzgales baznīcai atjaunota torņu fasāde”


Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” izsoli Bērzgales pagastā

Rēzeknes novada pašvaldības iestādes “Nautrēnu pagastu apvienība” struktūrvienība “Bērzgales pagasta pārvalde” paziņo, ka 2020.gada 30.novembrī plkst.10.00 struktūrvienības “Bērzgales pagasta pārvalde” telpās pēc adreses: Rītupes iela 34, Bērzgale, Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, notiks pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni”, kadastra Nr.7844 001 0129, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7844 001 0129, 2,41 ha platībā un atrodas “Petuni” Bērzgales pagasts, Rēzeknes novads, mutiska izsole ar augšupejošu soli. Lasīt tālāk “Paziņojums par pašvaldības nekustamā īpašuma “Petuni” izsoli Bērzgales pagastā”


Pasākums Bērzgalē skolotāju dienas noskaņās

    Latvijā oktobra pirmajā svētdienā mēs svinam Skolotāju dienu, bet Starptautiskā mērogā Pasaules skolotāju diena tiek svinēta 5. oktobrī. Tā ir reize, kad atceramies savus skolotājus un sakām viņiem – paldies. Arī Bērzgales skola var lepoties ar saviem skolotājiem, kuri ir izaudzinājuši nevienu vien paaudzi. Tāpēc 9.oktobrī Bērzgales kultūras namā pulcējās tuvāki un tālāki ciemiņi, lai atcerētos vienu no spilgtākajiem Bērzgales skolotājiem Meikulu Deksni. Lasīt tālāk “Pasākums Bērzgalē skolotāju dienas noskaņās”