Baltijas valstu forums”BALTICA-Web 2021”

         Katru gadu kādā no Baltijas valstīm notiek starptautiskais folkloras festivāls “Baltica”. Jau pagājušajā gadā tam vajadzēja notikt Lietuvā, tomēr pandēmijas dēļ tas tika pārcelts uz 2021. gadu. Taču arī šogad organizatori saprata, ka festivāls nevarēs notikt klātienē, tāpēc tika meklēts cits festivāla ietvars. Un tāds arī atrast!

No 20. līdz 22. septembrim virtuāli notiks Baltijas valstu forums “Baltica-Web 2021”.

Trīs dienu garumā tiks piedāvāti dažādi skatījumi uz kultūrvēsturisko mantojumu Baltijas valstīs; būs iespēja dzirdēt pētnieku, profesoru, interesentu, kolektīvu vadītāju un citu praktiķu lekcijas, kā arī redzēt Baltijas valstu folkloras kopu koncertu, kā arī izdejot Lietuvas, Latvijas un Igaunijas dančus.

 

Par translāciju – to būs iespējams vērot platformā YouTube; informācija tiks ievietota LNKC mājas lapā, kā arī Facebook.

 

Par valodu: visām lekcijām tiks nodrošināta sinhronā tulkošana uz latviešu valodu (katrs lektors runās savas valsts valodā).

 

Uz tikšanos virtuāli!

 

Festivāla programma:

 

Baltijas valstu forums BALTICA-Web 2021

veltīta rudens saulgriežiem, Baltu vienības dienai

 

  1. septembris (pirmdiena)

11.30           Foruma atklāšana

 

Tēma – lietuviešu, latviešu, igauņu (baltu / somugru) etnoģenēze, attīstība – vēsturiskie, kultūras, valodas sakari, savstarpējās ietekmes

12.00–12.45 Arheoloģiskā / vēsturiskā perspektīva

Vykintas Vaitkevičus “Austrumbaltijas valstu pilskalni: vēsturiskā loma un simboliskās nozīmes”

Anti Lillak “Igauņu etnoģenēze – spēle nenoteiktam spēlētāju skaitam”

13.00–13.45 Valodas perspektīva

Alvydas Butkus “Lietuviešu un latviešu valodas – to izcelsme, līdzības un atšķirības”

Kristiina Ross “Latviešu un igauņu literāro valodu kopīgās iezīmes”

14.00–14.45 Pasaules uzskata, mitoloģijas iezīmes

Daiva Vaitkevičienė “Baltijas pasaule starp zemi un debesīm”

Madis Aurukask “Etnoģenēze un arhaiskie uzskati”

 

15.00–15.30 Pārtraukums

15.30–16.15 Seno amatnieku izstrādājumi, ornamentika, semantika, loma rituālos

Vytautas Tumėnas “Baltu ceremoniālā tautas māksla, tās loma, ornamentācija un simbolisms”

Linda Rubena “Saules zīmes izmantošana latviešu tautas lietišķajā mākslā”

Inna Raud “Igauņu tautas tērps kā mantojums un tā simboliskā nozīme jaunrades kontekstā”

16.30–17.15 Senā Baltijas valstu gastronomija un tās rituālais konteksts

Rimvydas Laužikas “Baltijas ēdieni mūsdienu gastronomijas tradīcijās: Lietuva un Latvija”

Inna Põltsam-Jürjo “Viduslaiku virtuve, reprezentācija un atmiņa”

 

18.00 Lietuvas, Latvijas un Igaunijas folkloras koncerts, translācija Zoom TV

Folkloras kopa “Trys keturiose” (vadītāja Daiva Vyčinienė; Lietuva)

Viļānu folkloras kopa “Viļōnīši” (vadītāja Inga Stafecka, Latvija)

Franču liceja tautas deju ansamblis “Leesikad” (Igaunija)

 

  1. septembris (otrdiena)

Tēma – Agrīnās dziedamās, horeogrāfiskās, instrumentālās folkloras formas un to rituālais konteksts darba, kalendārajās un ģimenes ieražās

10.00–10.45 Daiva Vyčinienė “Lietuvas dziedāšanas tradīcija”

11.00–11.45 Ilze Cepurniece “Latvijas dziedāšanas tradīcija”

12.00–12.45 Janika Oras “Igaunijas dziedāšanas tradīcija”

 

13.00–14.00 Pārtraukums

 

14.00–14.45 Valdis Muktupāvels “Baltijas tautu mūzikas instrumenti”

15.00–15.45 Horeogrāfiskā folklora, sinkrētiskās formas

Dalia Urbanavičienė “Lietuviešu horeogrāfiskās folkloras attīstība un galvenās iezīmes”

Sandis Zučiks “Dažādas latviešu tautas dejas formas un veids, kā mēs tās dejojam”

Sille Kapper “Igauņu tradicionālā deja”

16.00–17.00 Maskošanās tradīcijas formas kalendārajās, ģimenes un darba ieražās

Dalia Urbanavičienė “Seno ģērbšanās paražu dažādība Lietuvā”

Kristi Pumbo “Santimis tradīcijas – izmirušas vai vēl dzīvas?”

 

18.00 Lietuvas, Latvijas un Igaunijas kāzu tradīciju vakars, translācija Zoom TV

Ingrid Rüütel “Tradicionālo Kihnu kāzu atmoda”

Loreta Sungailienė “Kāzu tradīcijas Lietuvā”

Dace Martinova, Lidija Jansone “Suitu kāzas”

 

  1. septembris (trešdiena)

Tēma: Folkloras tradīciju saglabāšanas pieredze Baltijas valstīs

10.00–10.45 Festivāla “Baltica” loma un pieredze Igaunijā, Latvijā un Lietuvā

Vida Šatkauskienė “Festivāls “Baltica” lietuviešu folkloras notikumu kontekstā”

Gita Lancere “Festivāla “Baltica” loma Latvijā – pagātne, tagadne, nākotne”

11.00–11.45 Pieredzes stāsti: folkloras nodošanas, mācīšanas un mācīšanās veidi un metodes

Dalia Urbanvičienė “Tradicionālo deju atdzimšana: deju ballītes, nometnes, klubi, akcijas”

Māra Mellēna “Mūsdienu tradīcijas: mantotas, atdzīvinātas, vēsturiski pārveidotas? Vietējo tradīciju apguves, pārneses un popularizēšanas pieredze bērnu un jauniešu neformālās izglītības programmā “Pulkā eimu, pulkā teku””

Krista Sildoja

12.00–12.45 Pieredzes stāsti: tradīciju atjaunošanas, atdzīvināšanas un attīstīšanas pasākumi, projekti, ilglaicīgās programmas un to ietekme

Signe Pucena “Pieredzes stāsts: biedrības “Serde” pieredze nemateriālā kultūras mantojuma jomā”

Eglė Valentė “Ekvinokcijas svinību atjaunošana: uguns skulptūras”

Helle-Mare Kõmmus “Kā izskaidrot to, ko nekad neesi redzējis?”

 

13.00–14.00 Pārtraukums

 

14.00–14.45 Pieredzes stāsti: veiksmīgi komunikācijas, publicitātes, sabiedrības iesaistīšanas risinājumi

Helin Pihlap

Sandis Zučiks www.dancukratuve.lv – folkloras tiešsaistes platformas veiksmes stāsts

Daiva Vyčinienė “Sutartīņu izplatīšanas pieredze”

15.00–17.00 Diskusija: folkloras izdzīvošana mūsdienās: teorētiskie un praktiskie priekšnosacījumi, aktualitātes, problēmas, apdraudējumi

 

18.00 Akcija “Visa Baltica dejo” Viļņas Bernardīniešu dārzā, un Zoom TV translācija*

20.00 Muzikāls māksliniecisks projekts “Protėvių audos” (Sentēvu dziesmas) Viļņas Bernardīniešu dārzā un Zoom TV translācija*

 

20.-21. septembris

20.00 – 21.00 Mākslas instalācija “Gaisma senčiem”, Viļņas Bernardīniešu dārzā

Visas prezentācijas un pasākumi tiks translēti Lietuvas Nacionālā kultūras centra YouTube kanālā un starptautiskā folkloras festivāla „Baltica“ Facebook lapā; ar zvaigznīti (*) atzīmētie pasākumi tiks translēti tiešsaistē.

Programmā iespējamas izmaiņas.

 

Pēc Nacionālā kultūras centra ziņām sagatavoja

kultūras nama vadītāja Daila Ekimāne