Iekrāso rudeni pagalmā!

 Septembra vidū Bērzgalē daudzstāvu mājas Rītupes ielā 21 pagalmā pulcējās Bērzgales skolēni kopā ar jaunatnes lietu speciālisti Ilzi uz interesantu, vēl nebijušu aktivitāti – feldšeru vecmāšu punkta pandusa apgleznošanu.

ES ELFLA programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” Rēzeknes novada pašvaldības projekta Pieejamības nodrošināšana Bērzgales feldšeru vecmāšu punkta telpām īstenošana tika pabeigta jau 2018.gada vēlā rudenī. Projektā bija paredzēts, ka uzbrauktuve tiks ne tikai ierīkota, bet arī “atdzīvināta” ar košām krāsām, lai iederētos pagalma kopējā interjerā. Pagalmā ir ierīkots rotaļu laukums ar krāsainām konstrukcijām.

Kaut arī dabā vēl rudens košuma visai maz, projekta dalībnieki to Bērzgalē ienesa ar krāsām. Bērnu atsaucība bija liela un darbs veicās raiti.

Noslēgumā visi čaklie mākslinieki tika cienāti ar mājas iedzīvotāju sarūpētiem saldumiem.

 

Ziņas sagatavoja projektu vadītāja D.Ekimāne

Foto D.Ekimāne

Vairāk bildes galerijā

 

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.